2023 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA131 STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU (2. ÇAĞRI DÖNEMİ)

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNETİMİ:
BAŞVURU BAŞLANGIÇ 04.04.2024 Saat: 00:00
BAŞVURU BİTİŞ 25.04.2024 Saat: 18:00
YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI 02.05.2024 Saat: 14.00
*ERASMUS+ YABANCI DİL SINAV SONUÇLARININ VE ERASMUS PUANLARININ WEB SİTESİNDE İLANI 06.05.2024
*ORYANTASYON DÜZENLENMESİ 10.05.2024
STAJ HAREKETLİLİĞİ KABUL MEKTUPLARININ TESLİMİ İÇİN SON TARİH 03.06.2024

*Yukarıda verilen tarihler tahmini olup değişiklik olma ihtimaline karşı web sitesini ve Instagram hesabımızı kontrol ediniz.

SINAV TARİHLERİ: 
İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurunun kapanmasını takiben 02.05.2024 tarihinde saat 14.00'te Yabancı Diller Birimi tarafından Şirinevler Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olup sınav detayları başvurusunu tamamlayan öğrencilere e-mail olarak gönderilecektir.

  • İngilizce Yeterlilik Sınavı örneğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 2 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları Erasmus+ programı için İKÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınav sonuçlarını saydırabilirler. Hazırlık geçme sınav sonuçları sayılmamaktadır. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup 25.04.2024, saat 18:00’a kadar Yabancı Dil Belgesi kısmına imzalanmış olarak yüklenmelidir.

İKÜ YABANCI DİL SINAV SONUÇ DİLEKÇESİ

Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrencilerin sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup, 01.03.2023, saat 18:00’a kadar Yabancı Dil Belgesi kısmına imzalanmış olarak yüklenmelidir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz.

KURUM DIŞI SINAV SONUÇ DİLEKÇESİ

BAŞVURU ŞARTLARI:
1.   Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuracak Ön lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak, 
2.   Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuracak Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
4. Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması.
5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ VE İSTENEN BELGELER:
1. Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup ilk başvuru turnaportal.ua.gov.tr üzerinden yapılacaktır. İlk başvurunun tamamlanmasının ardından ilk başvuru esnasında indirilen “Başvuru Formu” belgesi ile birlikte exchangeprogram.iku.edu.tr web sitesinden ikinci başvuru yapılacaktır.
2. Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında başvuru yapılamaz. Sistemden başvuru 04.04.2024 saat 00:00 itibari ile aktif olacaktır ve Başvuru dönemi sonunda sistem otomatik olarak kapanacaktır.
3. Not Dökümü (ORION ya da e-Devlet üzerinden alınmış güncel tarihli Transkript)                                                          
4. Staj Kabul Mektubu (zorunlu evrak olmayıp başvuru esnasında Kabul Mektubu olan öğrencilerimiz +10 puan alacaktır)
5. 25.04.2024 Saat 18:00’a kadar evraklarını sisteme yüklememiş ve tamamlanmamış başvurular geçersiz sayılacaktır.
6. Staj yerinin bulunması aday öğrencilerin sorumluluğundadır. Erasmus Staj Hareketliliği sadece Erasmus program ülkelerinde gerçekleştirilebilir. Hareketlilik en erken 01.07.2024 tarihinde başlayabilir.

HATIRLATMA:
1. Staj Hareketliliği gerçekleştirilecek kurumun okunulan bölüm ile ilişkili olması zorunludur.
2. Erasmus Stajını zorunlu staj yerine saydıracak olan öğrencilerin Bölümlerinden öncelikli olarak onay almaları gerekmektedir.

!!ONLİNE BAŞVURU FORMUNA DAİR ÖNEMLİ NOT!!

  • Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve hatalı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Erasmus Başvuru Portalı Üniversitemize ait değildir. Sistemden kaynaklı teknik gecikmelerden dolayı başvurunun son günlere bırakılmaması önerilmektedir.
     
SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU
Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı minimum 50 (100 üzerinden)
Akademik Başarı Düzeyi (GNO) minimum 2.20 ya da 2.50 (4.00 üzerinden)
Başvuru esnasında Kabul Mektubu beyan etmek +10 puan
Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan
afetzede yardımı alanlar
+10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir)
+10 puan
Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma (Her bir hareketlilik için) -10 puan
Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Online başvurusunu tamamlayıp yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

ERASMUS PUANI HESAPLAMA YÖNTEMİ
Erasmus Puanı = %50 GNO (100 üzerinden) + %50 Yabancı Dil Yeterlilik Puanı (100 üzerinden)

HİBELER
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
 

ÜLKE GRUPLARI HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER AYLIK HİBE STAJ (AVRO)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz. Yunanistan 750
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 600

Program ülkeleri arasında Erasmus+ Staj Hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır. Staj Hareketliliği için en fazla 2 ay hibe verilmektedir.

İÇERME DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir.

Başarılar dileriz.
Uluslararası İlişkiler Birimi

 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 04/05/2024 - 13:16