İKÜ Uluslararası İlişkiler Birimi

Uluslararası İlişkiler BirimiİKÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin uluslararası üniversite ve yükseköğrenim kurumları ile ikili ilişkilerini yürüten ve söz konusu ilişkilerin artırılmasına destek veren merkezdir. Birimimizin amacı; Üniversitenin Avrupa Birliği, ulusal ve uluslararası alanlarda akademik işbirliği, değişim programı ve projelerinin oluşturulmasını, yürütülmesini, geliştirilmesini, tanıtılmasını ve kurum içi eşgüdümü sağlamak; Üniversitenin bu alanlarda vizyonunu belirlemek ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği içinde öğrencilerin ve üniversite personelinin profesyonel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Birimin öncelikli görevi söz konusu alanlarda kurum içi ve kurumlararası koordinasyonun sağlanmasıdır. Bu çerçevede UİB’nin vizyonu ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişimin, değişim hareketliliği sayılarının ve kalitesinin, uluslararası projelerle ilgili farkındalığın ve kurumiçi uluslararasılaşmanın artırılmasıdır.
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında, öğrencilerimizin yurt dışında alacakları derslerin İKÜ’deki denklikleri konusunda hiçbir sorun yaşamamasını sağlayan ve öğrenci odaklı öğrenime dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uygulanmaktadır.‌ 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 04/25/2019 - 11:13