Üniversiteye Başlarken

Çimlerde oturan öğrenci

1.İlk Kayıt

 • Öğrenci kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
 • Gerekli olan belgeler sağlanmazsa kayıt işlemi tamamlanamaz.
 • Bu durumdaki kişiler, kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları silinir.

 

Uluslararası öğrencilerin başarı düzeylerinin arttırılması ve sosyal uyumlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi kapsamında aşağıdaki bölüm yabancı uyruklu öğrenci mentörleri görevlendirilmiştir. 
Bölüm Adı Bölüm Öğrenci Mentörü
Bilgisayar Müh. Arş. Gör. Ezgi Demircan Türeyen
Elektrik-Elektronik Müh. Arş. Gör. Ahmet Can Tanık
Endüstri Müh. -
İnşaat Müh. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı
Mimarlık  Dr. Öğr. Üyesi N. Ömer Saatcıoğlu
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğr. Gör. Merve Aşçıoğlu
Hukuk Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Tütüncü
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Birsen Tütüniş
Beslenme ve Diyetetik Dr.Öğr.Üyesi Nazlı BATAR
Uluslararası Ticaret Arş. Gör. Namıka Elif Küçük
İşletme  Arş. Gör. Emre Zehir
İktisat Dr. Öğr. Üyesi Begüm Erdil Şahin
Girişimcilik  Arş. Gör. Elanur Türküz
Uluslararası İlişkiler Nawres ALGHALI (ninaal3101999@gmail.com)
0552 204 67 19
Psikoloji Doç.Dr. Önder Kavakçı
Matematik-Bilgisayar Doç.Dr. Ayten Koç
Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan Yeni
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doç.Dr. Ajda Çoker Gürkan
İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Şener
Çizgi Film ve Animasyon Arş. Gör. Murat Yalçın
İletişim Sanatları Arş.Gör. Merve Çelik
İletişim Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Koçer
Sanat Yönetimi Arş.Gör. Nazlı Miraç Ümit
Yeni Medya Arş. Gör. Emel Oturak
Sinema ve Televizyon Arş. Gör. Can Ertan

 

Kayıt için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

 

 • Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı, lise diploması İngilizce değilse yeminli tercüme bürolarından alınan İngilizce veya Türkçe tercümesi
 • Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan alınacak "Denklik Belgesi"
 • Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile belge İngilizce değilse yeminli tercüme bürolarından alınan İngilizce veya Türkçe tercümesi
 • Sınav sonuç belgesinin aslı veya kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği(varsa)
 • Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının İngilizce değilse yeminli tercüme bürolarından alınan İngilizce veya Türkçe tercümesi,
 • Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”(Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitemizden alınacak öğrenci belgesi ile Yabancılar Şubesi’nden temin edilecek yeni öğrenim amaçlı ikamet tezkeresinin kopyası)
 • İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci bürosuna teslim edilmesi gerekir.)
 • Sağlık Sigortası( Türkiye’de iken yapılır)
 • Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış aslı.(varsa)
 • Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 • Altı adet vesikalık fotoğraf

2.İkamet Tezkeresi

Üniversiteye yeni kabul edilen lisans ve lisansüstü yabancı öğrenciler, kabul mektuplarıyla birlikte, ülkelerindeki en yakın Türk elçiliğinden öğrenim vizesi alırlar.* Bu vizeler, genellikle bir ay süreyle geçerlidir ve öğrenci Türkiye'ye geldikten sonra, bu bir ay içerisinde üniversiteye kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencilerimize Uluslararası Öğrenci Ofisimizden İkamet randevusu alınır.

Bazı ülkelerde vize muafiyeti vardır. 

**Öğrenciler İkamet randevusu tarihi ve saatini kaçırmamalıdırlar aksi taktirde bir daha randevu almak zorunda kalırlar ve bu randevu aylar sonrasına verilebilir.
**İkamet tezkeresi olmadan ülkeden yapılan çıkış halinde öğrenci yeni öğrenci vizesi alarak geri gelmek zorundadırlar.
*Öğrencilerin; Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.
 
İKAMET UZATMA RANDEVULARINIZI İKAMETİNİZ BİTMEDEN ALMANIZ GEREKMEKTEDİR. YOKSA CEZA UYGULAMASI YERİNE ÜLKEDEN ÇIKIŞINIZ İSTENECEKTİR.

İkamet için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Pasaport(aslı ve fotokopisi)
 • 4 adet fotoğraf
 • İkamet Randevu çıktısı
 • Öğrenci Belgesi(Öğrenci İşlerinden alınır)
 • Sağlık sigortası

Detaylı bilgi için Sıkça sorulan sorular kısmına bakınız.

3.Sağlık Sigortası
Yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet tezkeresi alabilmeleri için geçerli  bir sağlık sigortalarının olması gerekmektedir. 25 yaşını geçmemiş öğrencilerimiz için yıllık sağlık sigorta anlaşması 292TL-450 TL arasında değişmektedir.25 yaş üstü için  şirketten  fiyat alınır. Uluslararası İlişkiler Birimimiz sağlık sigortası konusunda öğrencilerimize yardım etmektedir.

4.Ödemeler
Ön kayıt aşamasında öğrencilerden eğitim ücretinin 1/5’i talep edilir. Kesin kayıt sırasında ücretin ikinci taksiti ödenir ve bir ödeme planı çıkartılır. Öğrenciler dilerse geriye kalan eğitim harcını 4 taksite kadar böldürebilirler. En son ödeme tarihi 15 Ocak’tır. Türkiye’de geçerli kredi kartı olanlar 9 taksite kadar taksit imkânlarından yararlanabilirler.
 

** Öğrenciler taksit günlerini geçirdikleri zaman günlük faiz uygulanır. Ayrıca sınav borç olduğu takdirde kayıt yenileme yapamaz ve sınava giremez.


Önemli bilgiler:

2016/2017 Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri, Üniversitemizin akademik takviminde yer alan tarihler arasında yapılmak zorundadır.
Bu tarihten sonra ancak mazeret halinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geç kayıt yaptırılabilir. Bu durumda ödemesi geciken katkı payı üzerine %1 gecikme farkı uygulanır. Geç kayıt Üniversite yönetimi tarafından açıklanan “Geç Kayıt Tarihi” ne kadar yapılabilir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bu tarihe kadar, eğitime katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin, izleyen bahar yarıyılında da kayıt yenilememeleri durumunda Üniversitemizin “Önlisans veLisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine” göre işlem yapılacaktır.

Ödeme Esasları:
Üniversitemizin akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar 2016/2017 Dönemi Katkı Paylarının tamamını peşin ödeyen öğrencilerimize % 5 peşin  ödeme indirimi yapılacaktır. Bankanın kredi yeterliliği bulunmadığı gerekçesi ile hesap tanımlayamadığı öğrenci taksitlerinin, taahhüt edildiği tarihlerde üniversitemize ödenmemesi halinde aylık % 1 vade farkı uygulanacaktır.
Bir önceki eğitim döneminde herhangi bir nedenle bankada hesap açtırmayan ve 2016/2017 Eğitim Döneminde katkı payı ödemelerini taksitli yapmak isteyen öğrencilerimiz kayıt yenilemeye gelmeden önce; ödemelerden sorumlu olacak kişiyle birlikte İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi’ne bankanın belirttiği evraklarla birlikte müracaat etmeli ve hesap açılış işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Banka müracaat işlemlerinin kayıttan en az 3 gün önce yapılması gerekmektedir. İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesinde hesabı bulunan ancak bankanın kredi yeterliliği bulunmadığı gerekçesi ile ek hesap tanımlayamadığı ve bu nedenle önceki dönemden borcu olan öğrenciler, bankada yeni hesap açtırmak  zorundadırlar. Bu öğrencilerimiz kayıt yenilemeye gelmeden önce ödemelerden sorumlu olacak kişiyle birlikte İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi’nde yeni hesap açtırmak için bankanın istemiş olduğu evrak ile birlikte en az 3 gün önce bankaya müracaat etmelidirler.  Bu öğrencilerimiz kayıt yenilemelerini, hesap açma işlemi tamamlandıktan sonra ve kayıt yenileme süresi içinde yapmak zorundadırlar.

Kayıt yenilemelerde, bir önceki döneme ait ödenmeyen eğitime katkı payı borcu olanların,   bu borçları kanuni takipte olsa dahi ancak eski borçlarını tamamen kapatmaları gerekmektedir. Yeni kayıt işlemleri, katkı paylarını ödemeleri halinde yapılabilecektir.

ÖDEME ŞEKİLLERİ: SAP Orion Programı üzerinden önce ödeme planınızı oluşturup daha sonra peşin veya taksitli olarak ödemenizi yapmalısınız. SAP-Orion Programı  üzerinden Kredi Kartı ile ödeme; Orion programı üzerinde 1. ve 3. Maddelerdeki açıklamalara  göre peşin veya taksitli olarak ödemenizi oluşturduktan sonra aşağıdaki kredi kartları  ile  ödemenizi yapabilirsiniz.

 • Kredi Kartı ile Peşin Ödeme (Tek Çekim): Orion programında oluşturduğunuz ödemenizi bütün kredi kartları ile ödeyebilirsiniz.(Kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık  eğitim ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.)
 • Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme: Orion programı üzerinde oluşturduğunuz ödemenizin tamamını Oniki (12) taksitle veya 1/12 tutarını aşağıdaki kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. (Ücretin tamamının ödenmesi halinde kredi kartının kullanılabilir limitinin yıllık eğitim  ücretinin tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.) İş Bankası ve Ziraat Maksimum-TEB, Garanti, Deniz, Şeker, ING, Türkiye Finans bankalarının Bonus, Yapı Kredi World, Vakıf Bank World, Akbank Axess ya da Wings, HSBC Advantage, Finansbank Cardfinans-Halkbank Paraf. Bu bankaların kredi kartları dışındaki kredi kartlarına taksit yapılamamaktadır.SAP-Orion Programı üzerinden Nakit Ödeme; Orion Programı üzerinden peşin veya taksitli olarak oluşturmuş olduğunuz ödemenizi İş Bankası’nın herhangi bir şubesinde; şube yetkilisine aşağıdaki ödeme bilgilerini söyleyerek gerçekleştirebilirsiniz.
  Ödeme Bilgileri: -İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum Kodu:58 , -Öğrenci Numaranız, -Ödeme Türü: EGTPESIN (Okul ödemesi için)-Dönem: 2016/İlgili Ay (Ödeme yaptığınız ay)
 • ATM ve İnternet Şubesi üzerinden ödeme: Orion Programı üzerinden peşin veya taksitli olarak oluşturmuş olduğunuz ödemenizi.İş Bankasının İnternet Şubesinden veya aynı bankanın ATM noktalarından gerçekleştirebilirsiniz.

5.    Burslar
İhtiyaç Bursları: Eğitimlerini sürdürebilmeleri için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize İstanbul Kültür Üniversitesi Burs Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda sağlanan nakdi burslardır.

Başarı Bursları:
İstanbul Kültür Üniversitesi’nin önlisans ve lisans programlarında öğrenim  gören  öğrencilerin, belli ölçütler doğrultusunda belirlenen yılsonu başarıları doğrultusunda hak kazandıkları burslardır.


Sporda Başarı İndirimi:
Üniversitemiz öğrencileri Üniversitemizin herhangi bir okul takımında görev alması halinde ödeyeceği katkı payından %10 oranında indirim sağlanır. Bu indirim öğrencimizin okul takımlarında görev aldığı akademik yılı kapsar. Bu indirimin verilmesini Sağlık, Kültür  ve  Spor Daire Başkanlığı önerir.

6.İstanbul Ulaşım Kartı 
Öğrenciler internet üzerinden başvurularını yaparak en yakın İETT şubesine giderek indirimli ulaşım kartlarını alabilirler;
 

Kart Başvurusu


Gerekli Belgeler:

 • Öğrenci İşlerinden randevu gününden üç gün öncesinde alınacak Öğrenci Belgesi
 • TC Kimlik veya Pasaport ’un aslı ve fotokopisi
 • Geçerli Öğrenci Vizesi veya İkamet Tezkeresi
 • Bir fotoğraf
 • 10 TL başvuru ücreti

İkamet tezkeresi olmayan öğrenciler öğrenci ulaşım kartı alamazlar.
 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 04/07/2020 - 18:23