İKÜ'de Öğrencilik

1.    Kayıt Dondurma Ve Kayıt Sildirme İşlemleri
Kayıt dondurmak için belirlenmiş zaman aralıkları vardır. Bu zamanlar haricinde  yapılan  kayıt dondurma işlemleri işleme alınmaz. Üniversitemizin Akademik takviminden takibini yapabilirsiniz.
2.    Kayıt silme işlemleri adımları;

•    Öğrenci işlerinden çıkış formu alınması ve doldurulması
•    Formda geçen gerekli yerlerden imzaların toplanması
•    Mali işlere dilekçe yazılması
•    Öğrenci kartının teslim edilmesi

Kayıt silme işlemleri 15 gün sürmekte, bu yüzden öğrencilerimiz okuldan çıkışı ve orijinal belgeleri geri alma işlemlerini 15 günden önce gerçekleştiremezler.
Kayıt silme ve dondurma işlemlerinin her ikisinde de öğrencilerin ikamet tezkereleri iptal olur.

3.    Bölüm Değiştirme
Bölüm değiştirme işlemi için kayıt silme işleminin aynısı yapılır ve yeni bölüm için öğrenci işlerine başvuru yapılır. Mevcut bölümden kayıt silinme işlemleri 15 gün sürdüğü için bölüm değiştirme işlemleri için öğrencinin erken karar vermesi ve başvuru yapması gerekmektedir. Bölüm değişme işlemlerinde öğrencilerin sahip olduğu indirimler iptal edilir. Bölüm değiştirme hakkı sadece bir keredir. Bunun şartı ise öğrencilerin en az iki dönem bitirmesidir.

4.    Çift Anadal
Öğrencilerimiz okudukları bölüm dışında herhangi bir bölümde çift anadal yaparak iki ayrı bölümden mezun olup iki ayrı diploma sahibi olabilirler.
Detaylı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakınız.

5.    Uluslararasılaşma
24 Avrupa ülkesinde 113 üniversite ile 210 Erasmus anlaşması kapsamında yurt dışında eğitim alma ve staj yapma imkanı ve yurt dışından alanında önde gelen öğretim  elemanlarıyla eğitim görme fırsatını yakalayabilirsiniz.
Erasmus ikili anlaşmaları olan Avrupa ülkeleri; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan,  Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, France, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Yunanistan.

Erasmus İkili Anlaşmalarımız

YURT DIŞI EĞİTİM İMKÂNLARINDA İKÜ FARKINDALIĞI
İKÜ öğrencilerine Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika olmak üzere 5 kıtada farklı ülkelerdeki üniversitelerle yaptığımız ikili anlaşmalarla değişim  programlarına katılıp  bir ya da iki dönem öğrenim görme hakkı sunuyoruz.

Uluslararası Anlaşmalarımız

 

6.    Ders Seçme

 • Öğrencilerin kesin kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.
 • Kendilerine mesaj gelmemişse öğrenci numaraları ile Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı'na gidip kullanıcı adı ve şifre almalıdırlar.
 • Alınan kullanıcı adı ve şifre ile internet üzerinden Sap Orion sistemi ile derslerini seçmelidirler.
 • Son olarak da danışmanlarının yanına giderek seçtikleri dersleri onaylatmalıdırlar.

7.    Ders Yükü, Seçimlik/Zorunlu/Ön şartlı Dersler

 • Her bölüm ya da programdan mezun olabilmek için alınması gereken ders sayısı, zorunlu ve seçimlik dersler ile staj ve benzeri çalışmaların koşulları birbirinden farklıdır.
 • Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarı ile tamamlanması gereken derse Ön Şart Dersi denilir. Bazı dersleri alabilmeniz için eğer varsa o dersin ön şartlı dersini başarıyla tamamlamış olmanız gerekir.
 • Her yarıyıl için öğrencilerin alması gereken derslerin AKTS değerleri bellidir. Bu miktardan az ya da çok ders almak istemeniz durumunda YNO ve GNO değerlerinize bağlı olarak, akademik danışmanınızın onayı ile karar verilebilecektir.
 • Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:
A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F
4.0 3.7 3.3 3.0 2.7 2.3 2.0 1.7 1.3 1.0 0.7 0.0
G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi  P: Ders devam ediyor
R: Tekrar   E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
T: Transfer V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten F notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
 

Amfide ders dinleyen öğrenciler

8.    Yarıyıl Tekrarı
Bir akademik yılsonunda, GNO’su 2.00’den düşük olan öğrencilerden, YNO’su iki yarıyıl üst üste 2.00’den düşük olan öğrenciler, yarıyıl tekrarı durumuna girerler. Bu öğrenciler, son iki yarıyılda C’nin altında not aldıkları dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda  tekrarlamak  zorundadırlar. Bu dersleri bırakamaz ve bu derslerden çekilemezler.  Bu durumdaki öğrenciler için, en az ders yüküne ilişkin hükümler uygulanır. Bu öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri en fazla ders yükü ise, tekrarladıkları yarıyılın ders programında yer alan ders yüküdür. (7) Yarıyıl tekrarı durumunda olan ve tekrar ettikleri yarıyılda aldıkları  tüm derslerden YNO’su veya GNO’su 2.00 ve daha üzerinde olan öğrenciler, yarıyıl tekrarı durumundan çıkarlar. (8) Her akademik yılbaşında yarıyıl tekrarı durumu, yaz öğretimi sonundaki not ortalamalarına göre belirlenir.

9.    Mezuniyet Koşulu

Kayıtlı oldukları önlisans ve lisans programlarının tüm gereklerini yerine getiren, GNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler, önlisans veya lisans diploması almaya hak kazanırlar.
 

10.    Yaz Okulu
Öğrenciler Güz ve Bahar yarıyıllarında başarılı olamadıkları ya da notlarını yükseltmek istedikleri durumlarda yaz okuluna başvurabilirler. Bu durum sonraki akademik yılın derslerini almak için (üstten ders alma) de geçerlidir. Gerekli koşulları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenebilirler. Ücretlendirme kredi hesaplamasına göre yapılır.
 

11.    Ders ve Uygulamalara Devam
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorunludur.
 

12.    İtiraz Hakkı ve Süresi

 • Her yarıyılın sonunda o döneme ilişkin ders başarı notları, belirlenen sure içinde ilan edilir.
 • Notlarda, bir değerlendirme hatası olup olmadığının belirlenmesini isteyen öğrenciler, akademik takvimde yer alan süreler içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 2 iş günü içinde yazılı başvuruda bulunabilirler.

13.    Ders Ekleme/Bırakma/Dersten Çekilme

 • Öğrenciler gerekli durumlarda danışmanlarının onayı ile yarıyıl içinde kayıt olduğunuz bazı dersleri bırakabilir, yerine yenilerini alabilir ya da sadece bir dersten söz konusu dersi daha sonraki dönemde almak üzere çekilebilirler.
 • Ders ekleme, bırakma, çekilme işlemlerine yönelik koşulları İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde, ilgili tarihleri ise akademik takvimde bulabilirler.

14.    Bütünleme Sınavı
Yarıyıl sonu bütünleme sınavına; başarısız ve şartlı başarılı öğrenciler katılabilir. İlgili yarıyıl sonunda oluşan en yüksek not başarı notudur.
 

15.    İngilizce Hazırlık Sınıfı
İngilizce hazırlık sınıfında %84 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık sınırı  aşıldığı  takdirde öğrenci sınava alınamaz.
 

16.    Ders Saydırma
Başka bir üniversitede okuyup Üniversitemizde eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz kayıt olduktan sonra orijinal transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe yazarak öğrenci işlerine teslim ederler. Bölümün yapacağı değerlendirme ve kararıyla uygun olan derslerden muafiyetleri gerçekleşir. Fakat kayıt yaptırmadan önce muaf durumunu  merak eden öğrencilerimiz ders içeriklerini ve transkriptlerinin kopyalarını bize veya okuyacakları bölüm başkanlığına ileterek muafiyet konusunda resmi olmayan bir fikir edinebilirler. Başvuru esnasında Üniversite tanınma yazısı da gerekmektedir.
 

17.    Disiplin Suçları ve Cezaları

 • Disiplin suçu işlediği belirlenen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır.
 • Soruşturma sonunda öğrencinin; uyarı, uzaklaşma, kınama gibi bir disiplin cezası almasına karar verilir.
 • Sınavlarda kopya çekmek ya da çekilmesine yardım etmek, ortak kullanım alanlarına zarar vermek disiplin suçları arasındadır. Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde gerekli açıklamalar yazılıdır.

 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği


Son Güncelleme Tarihi: Per, 05/17/2018 - 17:46