Erasmus+ (Gelen)

1. Başka bir yükseköğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında personel hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir miyim?

Hayır, her öğrenci ve personel ancak kendi öğrencisi veya personeli olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus hareketlilik faaliyetlerine katılabilir. 


2. Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca personeli olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.


3. Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir. Vize prosedürleri, Türkiye'nin aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir.


4. Gideceğim ülke veya üniversiteyi kendim seçebilir miyim?

Personel hareketliliği kapsamında, yalnızca üniversitelerin anlaşmalı oldukları yurtdışındaki ortak üniversitelere gidilebilmektedir. Ancak üniversitenizde ikili anlaşma yapmaya yetkili olan kişilere isteklerinizi bildirmeniz, istediğiniz ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma yapılmasını sağlayabilir. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında ise özel bir kurum da tercih edilebilmektedir.
 


5. Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden kimler faydalanabilir?

Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve diğer Avrupalı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.
 


6. Erasmus Programı çerçevesinde ne kadar kalabilirim?

Personel ders verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 5 ders saati ders verilmesi zorunludur. Bununla birlikte, faaliyetin uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için seyahat hariç 5 çalışma günü ders verme hareketliliği gerçekleştirilmesi AB Komisyonu tarafından önerilmektedir.
 


7. Karşılıklı Anlaşma (Bilateral Agreement) nedir?

İki üniversitenin Erasmus programı kapsamında yapacakları, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci (ön lisans,lisans,lisans üstü,doktora) ve/ veya öğretim elemanı değişimi anlaşmasıdır.
 


8. Belgelerde nelere dikkat etmem gerekir?

Eksiksiz doldurma, tarih, imza, isim, gerekliyse mühür
 


9. Gitmeden önce hangi belgeleri teslim etmeliyim?

  • Teaching Program,
  • Erasmus Staff Training Program,
  • Kabul Belgesi,
  • Online Başvuru Formu,
  • Öğretim Üyesi Bilgi Formu,
  • Taahhütname (Orijinal Olmayan Belgeler İçin) 
  • Akademik Takvim

Son Güncelleme Tarihi: Çar, 05/30/2018 - 10:03