İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Kalite Komisyonu

Seçkin Taygun Altıntaş Başkan (Birim Başkanı)
Miray Akaydın Üye
İlkim Abdüsselamoğlu Üye
Uluslararası İlişkiler Birimi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
08 Şubat 2019 / 1  
07 Nisan 2020 / 2  
18 Mayıs 2020 / 3  
12 Temmuz 2020 / 4  
02 Ekim 2020 / 5  
04 Ocak 2021 / 6