"Erasmus+ KA131 ve KA171 Personel Hareketliliği" Bilgilendirme Toplantıları

İKÜ Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından, Eğitim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik personeline yönelik Erasmus+ KA131 ve KA171 Personel Hareketliliği faaliyetleri üzerine bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi için gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısı ise 18 Ekim Salı günü saat 14.00'te Ataköy yerleşkesindeki 4. kat çok amaçlı seminer salonunda yapılacak.