ERASMUS+ KA103 (AVRUPA) VE KA107 (ORTAK ÜLKELER) PROGRAMI 2020-2021 AKADEMİK YILI PERSONEL DERS VERME/EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

ERASMUS+ KA103 VE ERASMUS+ KA107 Ortak Ülkeler Programı 2020-2021 Akademik yılı Personel Hareketliliğine katılmak üzere başvuru yapan akademik ve idari personele ait başvuruların değerlendirilmesi 14 Aralık 2020 tarihinde Komisyon üyeleri tarafından yapılmış olup İKÜ Rektörlüğünden alınan onay doğrultusunda sonuçlar açıklanmıştır.

Ders Verme  
Eğitim Alma