AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU BAŞVURU SONUÇLARI

2021 Proje Dönemi Avrupa Staj Konsorsiyumu ‘Nihai Sonuçlar’ listesi aşağıda verilen linkte yer almaktadır ,

  • Avrupa Staj Konsorsiyumu hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2021 Proje Dönemi için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ destek hibesi tahsis edilebilecektir. 

1.    ADAY ÖĞRENCİ LİSTESİ: Listede yer alan öğrenciler 14 Mayıs 2021, Cuma saat 18.00’e kadar Uluslararası İlişkiler Birimine staj yapılacak kuruma ait -imzalı ve mühürlü olacak şekilde- Davet/Kabul Mektubu teslim etmelidir. Taslak Davet/Kabul Mektubu için TIKLAYINIZ. 
Belirtilen tarihe kadar Davet/Kabul Mektubu belgesini teslim eden öğrenciler aşağıda verilen listede belirtilen ‘ERASMUS GRADE’ puanına göre  ‘Hibeli’ yada ‘Hibesiz’ olarak yeniden sıralanacaklardır.
Ulusal Ajans kuralları gereği daha önce Erasmus+ Öğrenim ya da Staj hareketliliğinden en az 1 defa yararlanmış öğrencilerin Erasmus+ Başarı Puanından her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma uygulanmıştır. Bu öğrenciler listede “ * “ veya “ ** ” ile belirtilmiştir.
İlgili öğrencilere izlenecek süreç ile ilgili oryantasyon programı düzenlenecek olup yer, saat ve tarih konusunda ileri tarihte bilgilendirme yapılacaktır, e-mail adresinizi kontrol ediniz.
2.    Düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından gerekli olan asgari puanı (51) alıp Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin yer aldığı listedir.
3.    Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanmak için gerekli olan Ön lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00 ve Lisansüstü öğrencileri için 2.50/4.00 genel not ortalamasını sağlayan ve Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin yer aldığı listedir. 

Liste için TIKLAYINIZ.


Başarılar,
Uluslararası İlişkiler Birimi