2024 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNETİMİ:

BAŞVURU BAŞLANGIÇ: 29.01.2024
BAŞVURU BİTİŞ: 19.02.2024
YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI: 28.02.2024
*ERASMUS+ YABANCI DİL SINAV SONUÇLARININ WEB SİTESİNDE İLANI: 11.03.2024
*YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN ALINMASI: 11.03.2024 – 13.03.2024
*ERASMUS PUANLARININ WEB SİTESİNDE İLANI: 18.03.2024
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ WEB SİTESİNDE İLANI 25.03.2024
*FERAGAT DİLEKÇESİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ’NE TESLİMİ: 25.03.2024 – 29.03.2024
*KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KARŞI KURUMLARA ADAY GÖSTERİLMESİ: 01.04.2024 – 05.04.2024
*KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ORYANTASYON DÜZENLENMESİ: 17.04.2024 (ÖĞRENİM)
08.07.2024 (STAJ)
STAJ HAREKETLİLİĞİ KABUL MEKTUPLARININ TESLİMİ İÇİN SON TARİH: 01.07.2024

NOT: *Yukarıda verilen tarihler tahmini olup değişiklik olma ihtimaline karşı web sitesini ve Instagram hesabımızı kontrol ediniz.

SINAV TARİHLERİ: 

İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurunun kapanmasını takiben 28.02.2024 tarihinde, Yabancı Diller Birimi tarafından Bahçelievler Yerleşkesinde yüz yüze gerçekleştirilecek olup sınav detayları başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere e-mail olarak gönderilecektir.

 • İngilizce Yeterlilik Sınavı örneğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 2 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları Erasmus+ programı için İKÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınav sonuçlarını saydırabilirler. Hazırlık geçme sınav sonuçları sayılmamaktadır. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup 19.02.2024, saat 18:00’a kadar Yabancı Dil Belgesi kısmına imzalanmış olarak sınav sonuç belgesi ile birlikte yüklenmelidir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz.

İKÜ YABANCI DİL SINAV SONUÇ DİLEKÇESİ

Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrencilerin sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup, 19.02.2024, saat 18:00’a kadar Yabancı Dil Belgesi kısmına imzalanmış olarak sınav sonuç belgesi ile birlikte yüklenmelidir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz.

KURUM DIŞI SINAV SONUÇ DİLEKÇESİ

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Erasmus+ Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliklerine başvuracak Ön lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,  
 2. Erasmus+ Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliklerine başvuracak Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 3. Öğrenim Hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (1 dönem için minimum 30 AKTS)
 4. Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumda olunmaması,
 5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,
   

BAŞVURU PROSEDÜRÜ VE İSTENEN BELGELER:

 1. Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup ilk başvuru turnaportal.ua.gov.tr üzerinden yapılacaktır. İlk başvurunun tamamlanmasının ardından ilk başvuru esnasında indirilen “Başvuru Formu” belgesi ile birlikte exchangeprogram.iku.edu.tr web sitesinden ikinci başvuru yapılacaktır.
 2. Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında başvuru yapılamaz. Sistemden başvuru 29.01.2024 saat 00:00 itibari ile aktif olacaktır ve Başvuru dönemi sonunda sistem otomatik olarak kapanacaktır.
 3. Not Dökümü (ORION ya da e-Devlet üzerinden alınmış güncel tarihli Transkript)                                                          
 4. Staj Kabul Mektubu (zorunlu evrak olmayıp başvuru esnasında Kabul Mektubu olan öğrencilerimiz +10 puan alacaktır)
 5. Tez aşamasında olan Yüksek Lisans öğrencilerinin başvuruları esnasında gitmeyi planladıkları partner üniversiteden aldıkları Kabul Mektubu Belgesi (bu belge tez döneminde hareketlilik gerçekleştirecek yüksek lisans öğrencileri için zorunlu bir belge olup, hareketlilikleri boyunca hangi tez konusu üzerinde çalışacakları ve bu tez çalışmaları için her bir dönem minimum 30 AKTS alacaklarının bilgisini içermelidir)(ilgili belge ilk başvuru aşamasında başvuru sistemine yüklenecek olup, belgesi bulunmayan öğrencilerin başvuruları reddedilecektir)
 6. 19.02.2024 Saat 18:00’a kadar evraklarını sisteme yüklememiş ve tamamlanmamış başvurular geçersiz sayılacaktır.
 7. Staj yerinin bulunması aday öğrencilerin sorumluluğundadır. Erasmus Staj Hareketliliği sadece Erasmus program ülkelerinde gerçekleştirilebilir. Hareketlilik en erken 01.09.2024 tarihinde başlayabilir.

 HATIRLATMA:

 1. Staj Hareketliliği gerçekleştirilecek kurumun okunulan bölüm ile ilişkili olması zorunludur.
 2. Erasmus Stajını zorunlu staj yerine saydıracak olan öğrencilerin Bölümlerinden öncelikli olarak onay almaları gerekmektedir.

 
!!ONLİNE BAŞVURU FORMUNA DAİR ÖNEMLİ NOT!!

 • Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan Üniversite tercihleri önem sırasına göre yapılmalıdır.
 • Öğrencilerin bölümlerinin anlaşmalı oldukları kurumları incelemeleri, eğitim diline dikkat etmeleri, başvuracakları Üniversiteleri belirlerken web sitelerinden araştırma yapmaları ve son olarak Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile görüşmeleri tavsiye edilmektedir.
 • Online başvurunuzu tamamladıktan sonra partner üniversite seçimlerinizi değiştirmeniz mümkün değildir. Değişiklik talepleri başvurunun tamamlanması halinde kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve hatalı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Erasmus Başvuru Portalı Üniversitemize ait değildir. Sistemden kaynaklı teknik gecikmelerden dolayı başvurunun son günlere bırakılmaması önerilmektedir.

SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı

minimum 60 (100 üzerinden)

Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı

minimum 50 (100 üzerinden)

Akademik Başarı Düzeyi (GNO)

minimum 2.20 ya da 2.50 (4.00 üzerinden)

Başvuru esnasında Kabul Mektubu beyan etmek (staj hareketliliği için)

+10 puan

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan

afetzede yardımı alanlar

 

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Şehit ve Gazi Çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir)

 

 

+10 puan

Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma (Her bir hareketlilik için)

-10 puan

Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne

azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-5 puan

Online başvurusunu tamamlayıp yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-5 puan

ERASMUS PUANI HESAPLAMA YÖNTEMİ
Erasmus Puanı = %50 GNO (100 üzerinden) + %50 Yabancı Dil Yeterlilik Puanı (100 üzerinden)
 

HİBELER

ÜLKE GRUPLARI

HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER

AYLIK HİBE ÖĞRENİM (AVRO)

AYLIK HİBE STAJ (AVRO)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, Norveç

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Estonya, Letonya, Slovakya, Slovenya

 

 

600

 

 

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Litvanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye

 

450

 

600

Yukarıda belirtilen aylık hibe tutarlarına ek olarak, hibe desteği almaya hak kazana katılımcılar için ayrı bir seyahat desteği de bulunmaktadır. Seyahat desteği, Mesafe Hesaplayıcısı ile ev sahibi kurumlar arasındaki uzaklığa göre hesaplanacaktır.

SEYAHAT MESAFESİ

STANDART SEYAHAT HİBE TUTARI (AVRO)

YEŞİL SEYAHAT HİBE TUTARI (AVRO)

10 – 99 km

28

56

100 – 499 km

211

285

500 – 1999 km

309

417

2000 – 2999 km

395

535

3000 – 3999 km

580

785

4000 – 7999 km

1188

1188

8000 km ve üzeri

1735

1735

*500 km’nin altındaki mesafeler için, genel bir kural olarak, düşük emisyonlu ulaşım araçları ile seyahat edilmesi gerekmektedir.
Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır. Öğrenim Hareketliliği için en fazla 4 ay, Staj Hareketliliği için ise en fazla 2 ay hibe verilmektedir.

YEŞİL SEYAHAT
Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin km olarak tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

İÇERME DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir.
Başarılar dileriz.
Uluslararası İlişkiler Birimi

E-Mail: uib@iku.edu.tr
Instagram: @ikuexchange
Telefon: +90 212 498 4141
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 01/24/2024 - 10:10