2023 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA131 ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNETİMİ:

BAŞVURU BAŞLANGIÇ: 27.01.2023
BAŞVURU BİTİŞ: 17.02.2023
YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI: 21.02.2023
*ERASMUS+ YABANCI DİL SINAV SONUÇLARININ WEB SİTESİNDE İLANI: 24.02.2023
*YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN ALINMASI: 27.02.2023 – 01.03.2023
*ERASMUS PUANLARININ WEB SİTESİNDE İLANI: 03.03.2023
*YERLEŞTİRME SONUÇLARININ WEB SİTESİNDE İLANI: 08.03.2023
*FERAGAT DİLEKÇESİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ’NE TESLİMİ: 08.03.2023 – 15.03.2023
*KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KARŞI KURUMLARA ADAY GÖSTERİLMESİ: 20.03.2023 – 03.04.2023
*KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ORYANTASYON DÜZENLENMESİ: 25.04.2023 (ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ)
04.07.2023 (STAJ HAREKETLİLİĞİ)
STAJ HAREKETLİLİĞİ KABUL MEKTUPLARININ TESLİMİ İÇİN SON TARİH: 30.06 2023

NOT: *Yukarıda verilen tarihler tahmini olup değişiklik olma ihtimaline karşı web sitesini ve Instagram hesabımızı kontrol ediniz.

SINAV TARİHLERİ: 

İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurunun kapanmasını takiben 21.02.2023 tarihinde, Yabancı Diller Birimi tarafından Şirinevler Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olup sınav detayları başvurusunu tamamlayan öğrencilere e-mail olarak gönderilecektir.

 • İngilizce Yeterlilik Sınavı örneğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 2 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları Erasmus+ programı için İKÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınav sonuçlarını saydırabilirler. Hazırlık geçme sınav sonuçları sayılmamaktadır. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup 17.02.2023, saat 18:00’a kadar Yabancı Dil Belgesi kısmına imzalanmış olarak yüklenmelidir.

İKÜ YABANCI DİL SINAV SONUÇ DİLEKÇESİ

Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrencilerin sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup, 17.02.2023, saat 18:00’a kadar Yabancı Dil Belgesi kısmına imzalanmış olarak yüklenmelidir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz.

KURUM DIŞI SINAV SONUÇ DİLEKÇESİ

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Erasmus+ Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliklerine başvuracak Ön lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,  
 2. Erasmus+ Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliklerine başvuracak Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 3. Öğrenim Hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (1 dönem için 30 AKTS)
 4. Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumda olunmaması,
 5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

BAŞVURU PROSEDÜRÜ VE İSTENEN BELGELER:

 1. Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup ilk başvuru erasmusbasvuru.ua.gov.tr üzerinden yapılacaktır. İlk başvurunun tamamlanmasının ardından ilk başvuru esnasında indirilen “Başvuru Formu” belgesi ile birlikte exchangeprogram.iku.edu.tr web sitesinden ikinci başvuru yapılacaktır.
 2. Not Dökümü (ORION ya da E-Devlet üzerinden alınmış güncel tarihli Transkript)                                                          
 3. Staj Kabul Mektubu (zorunlu evrak olmayıp başvuru esnasında Kabul Mektubu olan öğrencilerimiz +10 puan alacaktır)
 4. Tez aşamasında olan Yüksek Lisans öğrencilerinin başvuruları esnasında gitmeyi planladıkları partner üniversiteden aldıkları Kabul Mektubu Belgesi (bu belge tez döneminde hareketlilik gerçekleştirecek yüksek lisans öğrencileri için zorunlu bir belge olup, hareketlilikleri boyunca hangi tez konusu üzerinde çalışacakları ve bu tez çalışmaları için her bir dönem minimum 30 AKTS alacaklarının bilgisini içermelidir)(ilgili belge ilk başvuru aşamasında başvuru sistemine yüklenecek olup, belgesi bulunmayan öğrencilerin başvuruları reddedilecektir)

!!ONLİNE BAŞVURU FORMUNA DAİR ÖNEMLİ NOT!!

 • Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan Üniversite tercihleri önem sırasına göre yapılmalıdır.
 • Öğrencilerin bölümlerinin anlaşmalı oldukları kurumları incelemeleri, eğitim diline dikkat etmeleri, başvuracakları Üniversiteleri belirlerken web sitelerinden araştırma yapmaları ve son olarak Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile görüşmeleri tavsiye edilmektedir.
 • Online başvurunuzu tamamladıktan sonra partner üniversite seçimlerinizi değiştirmeniz mümkün değildir. Değişiklik talepleri başvurunun tamamlanması halinde kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve hatalı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı minimum 60 (100 üzerinden)
Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı minimum 51 (100 üzerinden)
Akademik Başarı Düzeyi (GNO) minimum 2.20 ya da 2.50 (4.00 üzerinden)
Başvuru esnasında Kabul Mektubu beyan etmek (staj hareketliliği için) +10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir)
+10 puan
Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma (Her bir hareketlilik için) -10 puan
Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Online başvurusunu tamamlayıp yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 

ERASMUS PUANI HESAPLAMA YÖNETİ

Erasmus Puanı = %50 GNO (100 üzerinden) + %50 Yabancı Dil Yeterlilik Puanı (100 üzerinden)

HİBELER

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ÜLKE GRUPLARI HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER AYLIK HİBE ÖĞRENİM (AVRO) AYLIK HİBE STAJ (AVRO)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz. Yunanistan   600 750
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 450 600

Program ülkeleri arasında Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır. Öğrenim Hareketliliği için en fazla 4 ay, Staj Hareketliliği için ise 2 ay hibe verilmektedir.

İÇERME DESTEĞİ

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir.

Başarılar dileriz.
Uluslararası İlişkiler Birimi

 

E-Mail: uib@iku.edu.tr

Instagram: @ikuexchange

Telefon: +90 212 498 4141


Son Güncelleme Tarihi: Per, 02/02/2023 - 17:56