2023 Proje Dönemi Erasmus+ KA131 Karma Yoğun Programlar (Blended Intesive Programmes-BIPs) “Digitalization of Future Urban Life Style” Karma Yoğun Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvurusu

Başvuru Başlangıç Tarihi: 27.03.2024 00:0
Başvuru Bitiş Tarihi: 10.04.2024 17:00

Üniversitemizin Erasmus+ 2023 Proje Yılı, Erasmus Karma Yoğun Programlar (Blended Intesive Programmes-BIPs) bünyesinde yürütülecek personel hareketliliğine katılmak isteyenlerin başvuruları 27 Mart-10 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Erasmus+ Karma Yoğun Programlar (Blended Intesive Programmes-BIPs) nedir?
Karma Yoğun Programlar (BIP), çevrimiçi iş birliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır. BIPler, yükseköğretim kurumlarının ortaklaşa bir biçimde akademik ve idari personellerinin ve öğrencilerinin grup halinde eğitim, öğretim ve öğrenme programları geliştirmelerini ve bu program ile yenilikçi ve sanal araçlar kullanılmasını mümkün kılar. BIP kapsamında gerçekleşen faaliyetler, hem fiziksel hareketliliği (5-30 gün arasında) hem de zorunlu bir sanal bileşeni kapsar.

“Digitalization of Future Urban Life Style” Karma Yoğun Programı nedir?
Bu Karma Yoğun Program, İstanbul Kültür Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü tarafından koordine edilmekte olup 20-26 Haziran 2024 tarihleri arasında “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romanya’da gerçekleştirilecektir.
Bu program, “Digital Future” ana başlığı altında “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia tarafından bu sene ikincisi düzenlenen in4it-UAB hackathonunda “dijital şehirleşme” konusuna odaklanan bir yazılım uygulamasını içeren bir projenin geliştirilmesi ve sunulması, uluslararası akademisyenler tarafından dersler, seminerler şeklinde verilecek olup çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteleri kapsayacaktır.

BIP program akışı nasıldır?
Konu: Digitalization of Future Urban Life Style 
Konum: “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania
Tarihler: 20 – 26 Haziran 2024

BIP programına katılabilecek personel için ayrılan kontenjan nedir?
Hibelendirilmek üzere seçilecek personel kontenjanı 3 olarak belirlenmiştir.

BIP başvuracak personelde aranan kriterler nelerdir?

  • İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğretim üyesi / elemanı olması.
  • Faaliyete katılım konusunda engeli olmaması.

Başvuru sırasında yüklenmesi gereken belgeler nelerdir?

  • Başvuru Formu
  • Mobility Agreement
  • İş Planı
  • Dil Belgesi (yok ise üniversitemiz yabancı diller birimi tarafından yapılacak olan sınava katılım sağlanması zorunludur.)
  • Kimlik/Pasaport

* Yüklenen belgelerin pdf formatında ve bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir.
*Başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar İngilizce sınavına katılabilecektir.
*Geç ve eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

PUANLAMA SİSTEMİ
Son 5 çağrı döneminde faaliyetine hiç katılmamış olması durumunda 20 puan alır. 1 kez katılmış ise 15 puan, 2 kez katıldıysa 10 puan, 3 kez katıldıysa 5 puan, 4+ kez katıldıysa 0 puan alır 
i)    Kurumsal öncelikler gözetilerek;
1.  
 Eğitim Alma Faaliyetine başvuran personelin Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO
Koordinatörü olması; +5 puan 
2.  Öğretim/İş planının beklenen değerde olması +30 (max.) Puan 
3.  Uluslararasılaşmaya dolayısıyla Üniversitemiz öğrencilerinin değişim öğrencisi olmasına ve personelimizin de personel hareketliliğinden faydalanıp yurtdışına gitmesine katkıda bulunacak ikili anlaşmaların (en az 3 anlaşma/personel) olmasına vesile olan Üniversitemiz personeline, Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonunca +10 puan verilir.  
4.    Daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/birimden başvurmuş olanlara + 15 puan verilir

BIP programına başvurular nereden alınacaktır?
·        Programa katılmak isteyen personelin TURNAPortal sistemi üzerinden TC Kimlik No. ve E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

FİNANSAL DESTEK
BIP kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek personele günlük 126 € bireysel destek verilecektir. Faaliyete katılacak her personele, 7 günlük faaliyet için toplamda 1134 €’luk hibe, 2023 Proje Yılı Erasmus+ projesi kapsamında ödenecektir. Seçilen personellere bireysel destek dışında 275 € seyahat hibesi ödenecektir. 

YEŞİL SEYAHAT
Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin km olarak tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

İÇERME DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir.

Başarılar dileriz.
Uluslararası İlişkiler Birimi

 
E-Mail:
uib@iku.edu.tr
Instagram: @ikuexchange
Telefon: +90 212 498 4141


Son Güncelleme Tarihi: Ct, 03/30/2024 - 00:56