2023 Proje Dönemi Erasmus+ KA131 Karma Yoğun Programlar (Blended Intesive Programmes-BIPs) “Digitalization of Future Urban Life Style” Karma Yoğun Programı Öğrenci Hareketliliği Başvurusu

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26.03.2024 12:00
Başvuru Bitiş Tarihi: 09.04.2024 17:00
Mülakat Tarihi: 15.04.2024

Üniversitemizin Erasmus+ 2023 Proje Yılı, Erasmus Karma Yoğun Programlar (Blended Intesive Programmes-BIPs) bünyesinde yürütülecek öğrenci hareketliliğine katılmak isteyenlerin başvuruları 26 Mart-9 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Erasmus+ Karma Yoğun Programlar (Blended Intesive Programmes-BIPs) nedir?
Karma Yoğun Programlar (BIP), çevrimiçi iş birliği dâhil yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kısa ve yoğun eğitim programlarıdır. BIPler, yükseköğretim kurumlarının ortaklaşa bir biçimde akademik ve idari personellerinin ve öğrencilerinin grup halinde eğitim, öğretim ve öğrenme programları geliştirmelerini ve bu program ile yenilikçi ve sanal araçlar kullanılmasını mümkün kılar. BIP kapsamında gerçekleşen faaliyetler, hem fiziksel hareketliliği (5-30 gün arasında) hem de zorunlu bir sanal bileşeni kapsar.

“Digitalization of Future Urban Life Style” Karma Yoğun Programı nedir?
Bu Karma Yoğun Program, İstanbul Kültür Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü tarafından koordine edilmekte olup 20-26 Haziran 2024 tarihleri arasında “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romanya’da gerçekleştirilecektir. 
Bu program, “Digital Future” ana başlığı altında “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia tarafından bu sene ikincisi düzenlenen in4it-UAB hackathonunda “dijital şehirleşme” konusuna odaklanan bir yazılım uygulamasını içeren bir projenin geliştirilmesi ve sunulması, uluslararası akademisyenler tarafından dersler, seminerler şeklinde verilecek olup çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteleri kapsayacaktır.
Hackathon, yeni yenilikçi projeleri teşvik etmek, bilgiyi ve dijitalleşme kültürünü genişletmek amacı güden bir yarışma/eğitim etkinliği olup, en fazla 5 öğrenciden oluşan takımlar “Dijital Şehirleşme” konusunda geliştirdikleri fikirlerini uluslararası bir platformda sunma imkanı bulacaklardır. Takımlar başvuranlar tarafından belirlenecek olup yukarıda anlatılan konuda bir fikri olan takım üyelerinin başvurması beklenmektedir. Başvurular bittikten sonra takımlar ile görüşme yapılacak ve başvuru yapan takımlar içerisinden seçim gerçekleştirilecektir. 
Bu programa katılacak olan öğrencilerin aldıkları bu ders 3 AKTS’lik, Fakülte kurulu tarafından belirlenecek olan bir derse eşdeğer tutulacaktır.  

BIP program akışı nasıldır?
Konu: Digitalization of Future Urban Life Style (3 ECTS) – international teachers/professionals providing classes
Konum: “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania
Tarihler: 20 – 26 Haziran 2024

BIP programına katılabilecek öğrenciler için ayrılan kontenjan nedir?
Hibelendirilmek üzere seçilecek öğrenci kontenjanı 10 olarak belirlenmiştir.

BIP başvuracak öğrencilerde aranan kriterler nelerdir?

  • Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumda olunmaması,
  • En az 2.20 GNO’ya sahip olmak,
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,
  • En fazla 5 öğrenciden oluşan “Dijital Şehirleşme” konusunda projesi olan bir takımın üyesi olmak 
     
SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU
Karma Yoğun Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari mülakat puanı Minimum 30 (100 üzerinden)
Akademik Başarı Düzeyi (GNO) minimum 2.20 (4.00 üzerinden)
Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar +10 puan
Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir) +10 puan
Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma (Her bir hareketlilik için) -10 puan
Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Online başvurusunu tamamlayıp yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

ERASMUS PUANI HESAPLAMA YÖNTEMİ
Erasmus Puanı = %50 GNO (100 üzerinden) + %50 Mülakat Puanı (100 üzerinden)

Başvuru sırasında yüklenmesi gereken belgeler nelerdir?

  • Transkript / Not Dökümü (en son dönemi de içine alan güncel)
  • BIP programına başvurular nereden alınacaktır?
  • Programa katılmak isteyen öğrencilerin TURNAPortal sistemi üzerinden TC Kimlik No. ve E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvurularını yapmaları gerekmektedir.
  • Mülakat ile ilgili detaylı bilgiler başvurusunu başarıyla tamamlayan öğrencilere e-mail yolu ile iletilecektir.


FİNANSAL DESTEK
BIP kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek öğrencilere günlük 79 € bireysel destek verilecektir. Faaliyete katılacak her öğrenciye, 7 günlük faaliyet için toplamda 553 €’luk hibe, 2023 Proje Yılı Erasmus+ projesi kapsamında ödenecektir. Seçilen öğrencilere bireysel destek dışında seyahat hibesi ödenmeyecektir.  

YEŞİL SEYAHAT
Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin km olarak tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

İÇERME DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir.

Başarılar dileriz.
Uluslararası İlişkiler Birimi

E-Mail: uib@iku.edu.tr
Instagram: @ikuexchange
Telefon: +90 212 498 4141
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 03/27/2024 - 12:08