2022 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA131 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ FAKÜLTE SIRALAMALARI VE HİBE SONUÇLARI

2022 Proje Dönemi, Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Fakülte Sıralamaları ve Hibe Sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Toplam hibenin Fakültelere göre dağılımı ve hesaplama yöntemi için tıklayınız.

  • Üniversitemize tahsis edilen hibeden maksimum miktarda öğrencimizi faydalandırabilmek adına tüm öğrencilerimiz Erasmus Puanlarına göre sadece TEK DÖNEM ve maksimum 4 AY üzerinden hibelendirilmiştir.
  • Hibe almaya hak kazanamayan öğrencilerimizin HİBESİZ OLARAK Erasmus hareketliliğinden faydalanma hakları vardır.
  • Hibeli öğrencilerimizden feragat edenler olduğu taktirde Erasmus Puanlarına göre hibesiz öğrencilerimize hibe hakkı tanınabilecektir.
  • Hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin en geç 07.07.2022 tarihine kadar feragat dilekçelerini Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 07.07.2022 tarihinden sonra feragat eden öğrencilerimizin bir sonraki Erasmus başvurularında 10 puan kesinti uygulanacaktır.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE:

  • Vizesini alan öğrencilerimizin Uluslararası İlişkiler Birimi’nden randevu alarak gerekli tüm evraklar ile hibe sözleşmesini imzalamaya gelmesi gerekmektedir. Hibeler sözleşmeler imzalandıktan sonra maksimum 30 gün içerisinde hesaplarınıza yatırılacaktır.

NOT: Hareketlilikten hibesiz olarak faydalanacak öğrencilerimizin de hibe sözleşmelerini imzalaması gerekmektedir.