2022 Proje Dönemi Erasmus Avrupa Öğrenim ve Staj Hareketliliği (KA131) Başvuruları

BAŞVURU TARİHLERİ: 
Başlangıç: 28 Ocak 2022  –  Bitiş: 18 Şubat 2022

SINAV TARİHLERİ: İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurunun kapanmasını takiben 25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olup sınav detayları başvurusunu tamamlayan öğrencilere e-mail olarak gönderilecektir.

-    İngilizce Yeterlilik Sınavı örneğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 2 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları Erasmus+ programı için İKÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınav sonuçlarını saydırabilirler. Hazırlık geçme sınav sonuçları sayılmamaktadır. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup 18 Şubat 2022, Cuma saat 23:59’a kadar (exchangeprogram.iku.edu.tr üzerinde başvuru yaparken transkripti yükledikten sonra hemen altındaki kısma) Yabancı Dil Belgesi kısmına imzalanmış olarak yüklenmelidir.

İKÜ Sınav Sonuç Dilekçesi  

Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrencilerin sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup, 18 Şubat 2022, Cuma saat 23:59’a kadar (exchangeprogram.iku.edu.tr üzerinde başvuru yaparken transkripti yükledikten sonra hemen altındaki kısma) Yabancı Dil Belgesi kısmına imzalanmış olarak yüklenmelidir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz.

Kurum Dışı Sınav Sonucu Dilekçesi  

BAŞVURU ŞARTLARI:

1.    Erasmus Avrupa Öğrenim ve Staj Hareketliliği, programlarına başvuracak Ön lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak, 
2.    Erasmus Avrupa Öğrenim ve Staj Hareketliliği programlarına başvuracak Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak
3.    Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (1 dönem için 30 AKTS
4.    Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumda olunmaması,
5.    Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,
 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ:
Erasmus Avrupa Öğrenim ve Staj Hareketliliği, Avrupa Staj Konsorsiyumu Hareketliliği, Erasmus Dünya ile İKÜ’ye Özel Değişim Programı Öğrenim Hareketliliği başvuruları https://exchangeprogram.iku.edu.tr üzerinden yapılacaktır.

Online Başvuru Formuna Dair Önemli Not (!)

  • Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan Üniversite tercihleri önem sırasına göre yapılmalıdır.
  • Öğrencilerin bölümlerinin anlaşmalı oldukları anlaşmalı kurumları incelemeleri, eğitim diline dikkat etmeleri, başvuracakları Üniversiteleri belirlerken web sitelerinden araştırma yapmaları ve son olarak Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile görüşmeleri tavsiye edilmektedir.
  • Online başvurunuzu tamamladıktan sonra partner üniversite seçimlerinizi değiştirmeniz mümkün değildir. Değişiklik talepleri mücbir sebepler dışında kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ENGELLİLERE, DEZAVANTAJLI KATILIMCILARA VERİLEBİLECEK İLAVE HİBE DESTEKLERİ

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için Üniversitemiz tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulacaktır. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir.
Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek partner üniversitenin misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.


Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.


Nasıl Başvurulur?
Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Uluslararası İlişkiler Birimine talebinizi iletiniz.


Giden öğrenci için bilgiye Uluslararası İlişkiler Biriminden ulaşılabilir.
Uluslararası İlişkiler Birimi uib@iku.edu.tr
 

SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU: 

KRİTER AĞIRLIKLI PUAN
Erasmus Öğrenim Hareketliliği
B1 seviyesinde dil yeterliliği isteyen üniversitelere yerleşmek isteyen ya da staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı
60
(100 üzerinden)
Erasmus Öğrenim Hareketliliği
B2 seviyesinde dil yeterliliği isteyen üniversitelere yerleşmek isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı 
63
(100 üzerinden)
Erasmus Staj Hareketliliği
programından yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı
50
(100 üzerinden)
Akademik Başarı Düzeyi
(GNO)
%50
Yabancı Dil Puanı %50
Şehit ve Gazi Çocuklarına +15
(Puan)
Engelli öğrencilere (engelliğin belgelenmesi kaydıyla) +10
(Puan)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 
(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir)
+10
(Puan)
Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma
(Her bir hareketlilik için)
-10
(Puan)
Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10
(Puan)
Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-10
(Puan)
Her iki hareketlilik türüne (Öğrenim ve Staj) başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)
-10
(Puan)
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5
(Puan)
Online başvurusunu tamamlayıp yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına mazeretsiz girmeme
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5
(Puan)

Daha fazla bilgi almak için Birimimiz çevrimiçi webinarlarına katılabilirsiniz.  

  GÜN SAAT SANAL SINIF
Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programları 17.01.2022 13:00-14:00 https://cats.iku.edu.tr/x/wtRbER
Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programları (İngilizce) 17.01.2022 14:00-15:00 https://cats.iku.edu.tr/x/wtRbER