2021 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA131 PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

DEĞERLİ AKADEMİK KADROMUZUN DİKKATİNE;

2021 proje dönemi çerçevesinde Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik personelin hareketlilik başvuruları web sitemiz üzerinde yer alan form ve gerekli diğer evraklar ile 3 Kasım 2021 – 24 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliliği Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğine başvurular, aşağıda sıralanmış olan gerekli belgeler ve başvuru sahibi ve İKÜ ’deki yetkililer tarafından imzalanacak başvuru formu ile UİB’ye yapılacaktır. Hareketlilik en geç 31 Mayıs 2022 tarihinde bitecek şekilde planlanmalıdır. 

Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamını kapsayacak şekilde açılmış olup, yalnızca hibe kalması halinde aynı eğitim öğretim yılı için ikinci bir başvuru açılabilecektir. 

Başvuru detaylarına ve başvuru formlarına (Ders verme için Öğretim Programı) aşağıda linki bulunan güncellenmiş web sitemizden ulaşabilirsiniz.

https://uib.iku.edu.tr/tr/degisim-programlari/faydali-dokumanlar

(Erasmus+ kapsamındaki kural değişiklikleri çerçevesinde güncellenmiş web sitemizi incelemeniz önemle arz olunur.)

Başvuru Süreci

i)    Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünce  belirlenen Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliliği Komisyonu tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.
ii)    Başvuru sırasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir; 
1.    Erasmus Personel Hareketliliği başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
2.    Ders verme hareketliliği için öğretim programının (teaching programme) eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 
3.    Öğretim Planlarının içinde yer alan onay kısımlarının ilgili kişilerden imza alınarak tamamlanması gerekmektedir. İlgili kişilerin pozisyonları belirtilmelidir. (Dekan, Bölüm Başkanı ve/veya Müdür, Birim Başkanı). Karşı kurumdan talep edilecek tüm imza süreçleri yerleştirilmeler gerçekleştirildikten sonra UİB tarafınca partner kurumdan talep edilecektir. 
4.    Yukarıda belirtilen adımlar takip edilerek İş Planı Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
5.    Erasmus Personel Hareketliliğine başvuran adaylar bağlı oldukları akademik birimlerden aldıkları izin yazısını da başvuru dosyasına eklemelidirler.
6.    Tüm başvuran adayların personel hareketliliği başvuru belgeleri UİB’ce bire bir kontrol edilip eksik evrak ya da içeriği uygun olmayan evrak olup olmadığı, şekil ve içerik bakımından uygunluğu incelenir. İncelenen belgeler dosyalanarak Rektörlüğe arz edilir. Rektörlük ön değerlendirmesinden sonra Rektörlükçe belirlenmiş Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliliği Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikleri dikkate alınarak başvuruları sonuçlandırır ve Rektörlüğe onay için arz eder. Rektörlük onayını müteakip sonuçlar Üniversitemizin ve UİB’nin duyurular bölümünde ilan edilir. 
7.    Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere, Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.
iii)    Başvuran akademik personeller başvuru süreçleriyle ilgili olarak partner üniversite ile iletişime geçmemelidir. İdari personellerin partner üniversitelere aday gösterilme işlemleri UİB tarafından yapılacaktır. Personel hareketliliği faaliyeti için hak kazanmış olan adayların karşı kurum tarafından hazırlanacak olan davet mektupları UİB tarafından talep edilecektir. 
iv)   2021-2022 eğitim öğretim yılı için online eğitime geçmiş olan kurumlarda gerçekleştirilecek online ders verme hareketlilikleri için hibe desteği sağlanmayacaktır. Hibe desteği için akademik personelin fiziksel olarak hareketliliği gerçekleştirmiş olması beklenmektedir.

Puanlama Sistemi

Personel Hareketliliğine başvuran aday, daha önce hareketlilik faaliyetine hiç katılmamış olması durumunda 30 puan alır. Daha önce hareketlilik faaliyetine 1 kez katılmış ise 25 puan, 2 kez katıldıysa 20 puan, 3 kez katıldıysa 15 puan, 4 kez katıldıysa 10 puan, 5 kez katıldıysa 5 puan, 6+ kez katıldıysa 0 puan alır.

i)    Kurumsal öncelikler gözetilerek;
1. Ders Verme Faaliyetine başvuran personelin Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması; +5 puan 
2. Eğitim Alma Faaliyetine başvuran personelin İdari ve Teknik Personel olması veya Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması; +5 puan
3. Öğretim planının beklenen değerde olması maksimum 30 Puan 
4. Personel Hareketliliği Başvuru çağrısının Üniversitemiz web sayfasında yayınlanma tarihinden geriye doğru on sekiz (18) ay içerisinde ve sadece bir başvuru döneminde kullanılmak üzere, Uluslararasılaşmaya dolayısıyla Üniversitemiz öğrencilerinin değişim öğrencisi olmasına ve personelimizin de personel hareketliliğinden faydalanıp yurtdışına gitmesine katkıda bulunmuş ikili anlaşmaların (en az 3 anlaşma/personel) olmasına vesile olan Üniversitemiz personeline, Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliliği Komisyonunca +10 puan verilir. 
5. Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlerden gelen başvurulara +15 puan verilir. 
6. Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinde bulunulmamış yükseköğretim kurumuna yapılan başvurulara +15 puan verilir. 

COVID-19 Önlemleri

Personel Hareketliliği faaliyetine başvuracak akademik personelin hareketlilik gerçekleştirilecek ülke girişlerindeki PCR testi ve karantina uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki linkleri tıklaması ve gerekli bilgileri takip etmesi gerekmektedir.


https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/seyahat-kisitlamalari/
https://www.vikingturizm.com.tr/blog/ulke-girislerindeki-pcr-testi-ve-karantina-uygulamalari

Karantina uygulaması olmayan ülkelerdeki üniversitelerde hareketlilik gerçekleştirilebilecektir.