2020 Proje Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları

BAŞVURU TARİHLERİ: 
Başlangıç: 03 Şubat 2020  –  Bitiş: 21 Şubat 2020

SINAV TARİHLERİ: 
İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurunun kapanmasını takiben 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olup sınav detayları başvurusunu tamamlayan öğrencilere e-mail olarak gönderilecektir.

-    İngilizce Yeterlilik Sınavı örneğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 2 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları Erasmus+ programı için İKÜ tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınav sonuçlarını saydırabilirler. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup 14 Şubat 2020, Cuma saat 15:00’a kadar Uluslararası İlişkiler Birimi’ne elden teslim edilmelidir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz.

-    Dilekçe için TIKLAYINIZ.

Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrencilerin sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup 14 Şubat 2020, Cuma saat 15:00’a kadar Uluslararası İlişkiler Birimi’ne elden teslim edilmelidir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz.

-    Dilekçe için TIKLAYINIZ.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. Ön lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
  2. Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
  3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (1 dönem için 30 AKTS),
  4. Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumda olunmaması,
  5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,


BAŞVURU PROSEDÜRÜ:
Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları SAP ORION üzerinden tamamlanır.

Online Başvuru Formuna Dair Önemli Not (!)

  • Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan Üniversite tercihleri önem sırasına göre yapılmalıdır.
  • Öğrencilerin bölümlerinin anlaşmalı oldukları anlaşmalı kurumları incelemeleri, eğitim diline dikkat etmeleri, başvuracakları Üniversiteleri belirlerken web sitelerinden araştırma yapmaları ve son olarak Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile görüşmeleri tavsiye edilmektedir.
  • Online başvurunuzu tamamladıktan sonra partner üniversite seçimlerinizi değiştirmeniz mümkün değildir. Değişiklik talepleri mücbir sebepler dışında kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU: 

KRİTER
 
AĞIRLIKLI PUAN
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
B1
seviyesinde dil yeterliliği isteyen üniversitelere yerleşmek isteyen ya da staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı 
60
(100 üzerinden)
 
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
B2
seviyesinde dil yeterliliği isteyen üniversitelere yerleşmek isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı 
63
(100 üzerinden)
Erasmus+ Staj Hareketliliği
programından yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı 
51
(100 üzerinden)
Akademik Başarı Düzeyi
(GNO)
%50
Yabancı Dil Puanı %50
Şehit ve Gazi çocuklarına +15
(Puan)
Engelli öğrencilere 
(engelliğin belgelenmesi kaydıyla)
+10
(Puan)

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 
(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir)

+10
(Puan)
Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma
(Her bir hareketlilik için)​​​​​​​
 
-10
(Puan)
Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10
(Puan)
Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-10
(Puan)
Her iki hareketlilik türüne (Öğrenim ve Staj) başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)​​​​​​​
-10
(Puan)
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)​​​​​​​
-5
(Puan)
Online başvurusunu tamamlayıp yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına mazeretsiz girmeme
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5
(Puan)

Daha fazla bilgi almak için İstanbul Kültür Üniversitesi – Uluslararası İlişkiler Birimi’ni aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ziyaret edebilirsiniz. 

GÜN SAAT
PAZARTESİ 09:00-11:00 14:00-16:00
SALI 09:00-11:00 14:00-16:00
ÇARŞAMBA 09:00-11:00 14:00-16:00
PERŞEMBE 09:00-11:00 14:00-16:00
CUMA 09:00-11:00 14:00-16:00

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ – ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
ATAKÖY YERLEŞKESİ