2020 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KA171 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

DEĞERLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI VE İKÜ ÇALIŞANLARI;

2020 KA171 Proje dönemi kapsamında Ortak Ülkeler Personel Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği için başvuru dönemi açılmıştır. Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA171) Projesi kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi akademik ve idari personeli anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle hibeli olarak Erasmus+ Değişim Programı ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden yararlanabileceklerdir.

2020 KA171 Proje dönemleri çerçevesinde Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin hareketlilik başvuruları web sitemiz üzerinde yer alan form ve gerekli diğer evraklar ile 11 Ekim 2022 –01 Kasım2022 tarihleri arasında E-devlet bilgileri ile giriş yapacakları https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris web sitesinden gerçekleştirilecektir. Başvurular Değişim Programları Personel ve Öğrenim Hareketliliği Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğine başvurular, aşağıda sıralanmış olan gerekli belgeler ve başvuru sahibi, İKÜ ’deki yetkililer tarafından imzalanacak başvuru formu ile https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris  yapılacaktır. 2020 Proje Dönemine ait Hareketlilikler en geç 31 Mayıs, 2023 tarihinde bitecek şekilde planlanmalıdır. 

Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları 2022-2023 akademik yılının tamamını kapsayacak şekilde açılmış olup, yalnızca hibe kalması halinde aynı akademik yıl için yeni bir başvuru açılabilecektir.

Eğitim alma hareketliliğine başvuran akademik ve idari personelin dil sınavı sonucu 100 üzerinden en az 50 puan olmalıdır. Adayların daha önce aldıkları yabancı dil belgeleri kabul edilmektedir. 
(Kabul edilen sınavlar ve dönüşüm tabloları için tıklayınız)

Eğitim alma hareketliliğine başvuran akademik ve idari personelin herhangi bir yabancı dil belgesi olmadığı takdirde, personel için Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce Yeterlilik Sınavı 02 Kasım 2022’de yapılacaktır. 

Personel Hareketliliği için yapılmış olan Erasmus Anlaşması doğrultusunda başvuru yapılabilecek üniversiteler ve bölümler şunlardır: 

Ülke Üniversite Bölüm/Birim Öğrenim Dili Kontenjan
Ders Verme Eğitim Alma
Fas International Institute for Higher Education Morocco Tüm Akademik ve İdari Birimler İngilizce 1 veya 1
Tunus *University of Sousse
 **University of Sfax
**University of Monastir
*Mühendislik Bölümleri İşletme/ Tüm İdari Birimler    
**Uluslararası İlişkiler/İşletme Bölümleri - Tüm İdari Birimler
İngilizce 1 2
Ürdün Yarmouk University Mutah University Tüm Akademik ve İdari Birimler İngilizce 0 2
El Salvador *Universidad Tecnologica De El Salvador
**Universidad Centroamericana "JOSÉ SIMEÓN CAÑAS"
*İşletme, Uluslararası İlişkiler bölümleri ve Tüm İdari Birimler
**Tüm Akademik ve İdari Birimler
İngilizce 1 veya 1
Kenya Kenyatta University Tüm Akademik ve İdari Birimler İngilizce 0 2
Mısır The American University in Cairo Tüm Akademik ve İdari Birimler Mimarlık,İşletme, Uluslararası İlişkiler,Bilgisayar Mühendisliği İngilizce 1 1
Lübnan Saint Joseph University of Beirut Tüm Akademik ve İdari Birimler İngilizce 1 1
Nikaragua National Autonomous University of Nicaragua at León Tüm Akademik ve İdari Birimler İngilizce 1 1
Kosta Rika Universidad Nacional Tüm Akademik ve İdari Birimler İngilizce 1 veya 1
Azerbaycan *Azerbaijan State Oil and Industry University
**Western Caspian University
***Azerbaijan University of Architecture and Construction
*Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği
**Bilgisayar Mühendisliği,İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman
***İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İşletme
İngilizce 1 0
Nijerya University of Lagos Tüm Akademik ve İdari Birimler İngilizce 1 veya 1

 

(Erasmus+ kapsamındaki kural değişiklikleri çerçevesinde güncellenmiş web sitemizi incelemeniz önemle arz olunur.)

Başvuru Süreci

Başvuru belgelerinin son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2022 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir

Belgeler;

  • Başvuru Formu 
  • Ders Verme Hareketliliği İş Planı/ Eğitim Alma Hareketliliği İş Planı 
  • KA171 Personel Hareketliliği Anlaşması (Ders Verme) 
  • KA171 Personel Hareketliliği Anlaşması (Eğitim Alma) 

Başvuru detaylarına ve başvuru formlarına (Eğitim alma için İş Planı ve Ders verme için Öğretim Programı) aşağıda linki bulunan güncellenmiş web sitemizden ulaşabilirsiniz.
https://uib.iku.edu.tr/tr/degisim-programlari/faydali-dokumanlar

i)    Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünce  belirlenen Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.
ii)    Başvuru sırasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir; 
1.    Erasmus Personel Hareketliliği başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
2.    Ders verme hareketliliği için öğretim programının (teaching programme), eğitim alma hareketliliği için ise eğitim planının (training programme) eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 
3.    Öğretim ve Eğitim Planlarının içinde yer alan onay kısımlarının ilgili kişilerden imza alınarak tamamlanması gerekmektedir. İlgili kişilerin pozisyonları belirtilmelidir. (Dekan, Bölüm Başkanı ve/veya Müdür, Birim Başkanı). Karşı kurumdan talep edilecek tüm imza süreçleri yerleştirilmeler gerçekleştirildikten sonra UİB tarafınca partner kurumdan talep edilecektir. 
4.    Yukarıda belirtilen adımlar takip edilerek Öğretim veya İş Planı, Hareketlilik Anlaşması ve Başvuru formu Cumhurbaşkanlığı Kariyer kapısı portalına yüklenmesi gerekmektedir.
5.    Erasmus Personel Hareketliliğine başvuran adaylar bağlı oldukları akademik veya idari birimlerden aldıkları izin yazısını da başvuru dosyasına eklemelidirler.
6.    Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak İngilizce Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan alan adayların Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için başvuruları değerlendirilecektir. Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan adayların sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. 
7.    Tüm başvuran adayların personel hareketliliği başvuru belgeleri UİB’ce bire bir kontrol edilip eksik evrak ya da içeriği uygun olmayan evrak olup olmadığı, şekil ve içerik bakımından uygunluğu incelenir. İncelenen belgeler dosyalanarak Rektörlüğe arz edilir. Rektörlük ön değerlendirmesinden sonra Rektörlükçe belirlenmiş Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikleri dikkate alınarak başvuruları sonuçlandırır ve Rektörlüğe onay için arz eder. Rektörlük onayını müteakip sonuçlar Üniversitemizin ve UİB’nin duyurular bölümünde ilan edilir. 
8.    Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere, Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.
iii)    Başvuran akademik/idari personeller başvuru süreçleriyle ilgili olarak partner üniversite ile iletişime geçmemelidir. Akademik/idari personellerin partner üniversitelere aday gösterilme işlemleri UİB tarafından yapılacaktır. Personel hareketliliği faaliyeti için hak kazanmış olan adayların karşı kurum tarafından hazırlanacak olan davet mektupları UİB tarafından talep edilecektir. 
iv)   2022-2023 Akademik yılı için online eğitime geçmiş olan kurumlarda gerçekleştirilecek online ders verme/eğitim alma hareketlilikleri için hibe desteği sağlanmayacaktır. Hibe desteği için akademik/idari personelin fiziksel olarak hareketliliği gerçekleştirmiş olması beklenmektedir.

Personel Hareketliliği İçin Hibe Desteği
Erasmus+ KA171 Ortak Ülkeler Personel kapsamında başvuran ve kabul edilen personel, hareketlilik sürelerine göre hesaplanacak bir hibe ile desteklenecektir. Hibelendirme 5 gün + 2 gün seyahat olacak şekilde 7 gün için yapılacaktır. 
Personelin faaliyet süreleri (7 gün) tamamen hibelendirilecektir ancak personel faaliyetini tamamen hibesiz yani "sıfır hibeli" olarak da gerçekleştirebilmektedir.
Hibesiz ("0" Hibeli) Personel Hareketliliği: Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmayacağı anlamına gelmemektedir. Hibesiz personel hareketliliği faaliyetleri sadece yükseköğretim kurumunun hibe sözleşmesinde yer alan ortaklar ile ancak herhangi bir faaliyet türü ve yönü için gerçekleştirilebilmektedir.
Buna ek olarak, kabul edilen personel için ayrı bir seyahat desteği de bulunmaktadır. Seyahat desteği, Mesafe Hesaplayıcısı ile ev sahibi kurumlar arasındaki uzaklığa göre hesaplanacaktır.

Hibelerin tahsisi aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır;
 

Ülke

Günlük Hibe Miktarı (€)

Seyahat Hibesi (€)

Fas

180 €

530 € (3000-3999 km)

Tunus

180 €

360 € (2000-2999 km)

Ürdün/Lübnan/Mısır

180 €

275 € (500-1999 km)

Kenya

180 €

820 € (4000-7999 km)

El Salvador/Nikaragua/Costa Rica

180 €

1500 € (8000-19999 km)

Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği İçin Asgari ve Azami Süreler
Ders Verme Hareketliliğinde, 5 günlük hareketlilik için en az 8 ders saati ders verilmesi,
Eğitim Alma Hareketliliğinde, 5 günlük hareketlilik 8 saat faaliyette bulunulması zorunludur.
Yararlanıcının öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yukarıda bahsi geçen asgari hareketlilik süreleri kapsamında ders/eğitim yükünün en az 8 saati kapsadığı açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel Hareketliliği Hibe Ödemeleri

Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonunca faaliyetten yararlanmaya hak kazanmış ders verme veya eğitim almaya başvurmuş gelen ve giden personel için seyahat hibelerinin tamamı, hibe hak edişinin ise %70’i hibe sözleşme imzaladıktan sonraki 2 hafta içerisinde yatırılır. Hibenin geri kalan %30’u ise faaliyet tamamlandıktan ve teslim edilmesi gereken belgeler teslim edildikten sonra yatırılmaktadır. 

Tüm hibe ödemeleri hesaplamaları, Ulusal Ajans tarafından kabul görmüş ve hibelendirilmiş KA171 Projesi bütçesine göre UİB’ce yapılır.

Personel hareketliliği faaliyetini tamamlayan akademik ve idari personel aşağıdaki belgeleri UİB’ye teslim etmelidir;

  • Tüm taraflarca imzalanmış KA171 Personel Hareketliliği Anlaşması
  • Seyahat belgeleri (uçak bileti, tren bileti)
  • Katılım Sertifikası (tarih aralığı belirtilmelidir)
  • Erasmus anketi (online olarak doldurulur)
  • Erasmus deneyim paylaşımı (faaliyeti özetleyen resimli geri-bildirim)
  • Hareketlilik değerlendirme formu

Yukarıda belirtilen belgelerin hareketlilik sonrası en geç 2 hafta içinde UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

COVID-19 Önlemleri

Personel Hareketliliği faaliyetine başvuracak akademik ve idari personelin hareketlilik gerçekleştirilecek ülke girişlerindeki PCR testi ve karantina uygulamalarıyla gerekli bilgileri takip etmesi gerekmektedir.

Karantina uygulaması olmayan ülkelerdeki üniversitelerde hareketlilik gerçekleştirilebilecektir.

Saygılarımızla,
Uluslararası İlişkiler Birimi