2019 PROJE DÖNEMİ AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU NİHAİ SONUÇLARI

2019 Proje Dönemi Avrupa Staj Konsorsiyumu ‘Nihai Sonuçlar’ listesi aşağıda verilen linkte yer almaktadır ancak öncelikli olarak VERİLEN BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

  • Avrupa Staj Konsorsiyumu hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2019 Proje Dönemi için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ destek hibesi tahsis edilebilecektir. İlgili hibe miktarı Staj Hareketliliği için 6 (altı) öğrenciyi kapsamaktadır. 
  • 2019 Proje Dönemi Avrupa Staj Konsorsiyumu ‘Nihai Sonuçları’ 4 başlık altında açıklanmıştır:

1.    ADAY ÖĞRENCİ LİSTESİ: 
Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanmak için gerekli kriterleri sağlayan öğrencilerin yer aldığı listedir.  
Listede yer alan öğrenciler 28 Şubat 2020, Cuma saat 17:00’a kadar Uluslararası İlişkiler Birimine staj yapılacak kuruma ait -imzalı ve mühürlü olacak şekilde- Davet/Kabul Mektubu teslim etmelidir. Taslak Davet/Kabul Mektubu için TIKLAYINIZ. 
Belirtilen tarihe kadar Davet/Kabul Mektubu belgesini teslim eden öğrenciler aşağıda verilen listede belirtilen ‘ERASMUS GRADE’ puanına göre  ‘Hibeli/Asil’ yada ‘Hibesiz/Yedek’ olarak yeniden sıralanacaklardır.
Ulusal Ajans kuralları gereği daha önce Erasmus+ Öğrenim ya da Staj hareketliliğinden en az 1 defa yararlanmış öğrencilerin Erasmus+ Başarı Puanından her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma uygulanmıştır. Bu öğrenciler listede “ * “ veya “ ** ” ile belirtilmiştir.
İlgili öğrencilere izlenecek süreç ile ilgili oryantasyon programı düzenlenecek olup yer, saat ve tarih konusunda ileri tarihte bilgilendirme yapılacaktır, e-mail adresinizi kontrol ediniz.
Liste için TIKLAYINIZ.

2.    YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVINDAN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER LİSTESİ:
Düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından gerekli olan asgari puanı (51) alamayıp Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanamayacak öğrencilerin yer aldığı listedir. 
Liste için TIKLAYINIZ.

3.    GENEL NOT ORTALAMASI OLMAYAN ÖĞRENCİLER LİSTESİ:
Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanmak için gerekli olan Ön lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00 ve Lisansüstü öğrencileri için 2.50/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan ve Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanamayacak öğrencilerin yer aldığı listedir.
Liste için TIKLAYINIZ.

4.    YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVINA KATILMAYAN ÖĞRENCİLER LİSTESİ:
Düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına katılmayıp Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanamayacak öğrencilerin yer aldığı listedir.
Liste için TIKLAYINIZ.