2019 Proje Dönemi Avrupa Staj Konsorsiyumu, Erasmus Staj Hareketliliği Başvurusu

2019 Proje Dönemi çerçevesinde Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketliliği için başvurular açılmıştır.

Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus Öğrenci Hareketliliklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır. Staj Hareketliliğinin tamamlanması için gereken son tarih ise 31 Mayıs 2021'dir

Son Başvuru Tarihi: 29/11/2019

Başvuru Aşamaları:
1.    Aşama: Başvuru Formunun Doldurulması: 
Başvurular SAP Orion Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olup 29/11/2019 tarihinde sona erecektir. 
2.    Aşama: Kabul Mektubu Belgesinin Teslim Edilmesi: 28 Şubat 2020

  • İlk aşamada başvuru kriterlerini, yabancı dil kriterini ve Erasmus notu kriterini başarı ile sağlayan öğrenciler, ikinci aşamada 28 Şubat 2020, Cuma gününe kadar staja gideceği kurumun kabul belgesini teslim etmek zorundadır. (Yerleştirme aşamasında Konsorsiyumun öğrencilere sağlayacağı destek hakkında ikinci aşamaya geçen öğrenciler ayrıca bilgilendirilecektir.)
  • Yerleştirilmeye hak kazandığı halde kabul mektubu teslim etmemiş olan öğrencilerimiz başvurularını tamamlamamış sayılacakları için 29 Şubat tarihi itibariyle yerleştirilme hakkı son bulacaktır.
  • Kabul Mektubu belgesi taslağı için siteyi ziyaret ediniz: http://www.euro-intern.org/

Başvuru Kriteri:
- Başvuruların uygunluğu, Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum genel not ortalaması kriteri üzerinden kontrol edilir.

  • Ön lisans/Lisans: 2.20/4.00
  • Lisansüstü: 2.50/4.00

- Minimum başvuru kriterlerine sahip olan öğrencilerin 1. Aşamayı başarı ile tamamlayabilmeleri için kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun Yabancı Dil ve Erasmus Notu kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
- Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 
·         Aynı eğitim seviyesinde daha önce Erasmus Programına katılım: Her bir önceki katılım için -10 puan 
·         Dezavantajlı öğrenciler (Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan 
·         Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan
·         Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan 
·        2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Başvurular Erasmus Notu üzerinden değerlendirilecektir.

  • Erasmus Notu: %50 GNO + %50 YABANCI DİL NOTU

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, başvuru sürecinden tamamlandıktan sonra 06/12/2019 tarihinde düzenlenecek olup sınav yeri ve saati ile ilgili duyuru ileri bir tarihte ayrıca yapılacaktır.

İngilizce Yeterlilik Sınavı örneği için Yabancı Diller Bölümü web sayfasını inceleyebilirsiniz: https://ydb.iku.edu.tr/tr/ingilizce-yeterlilik-sinavi  

Öğrencinin, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olması için alması gereken en düşük puan 100 üzerinden 51’dir. 

Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 2 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları Erasmus programı için düzenlenen Üniversitemiz İngilizce Sınav sonuçlarını veya YÖK’çe eşlenir olarak kabul edilen sınav sonuçlarını saydırabilirler.

Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrencilerin sınav sonuçları,  23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. İlgili belgenin Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmesi gereken son tarih 22/11/2019’dur. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz. 
-       Mezun durumunda olan öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. 
 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 11/01/2019 - 14:25