2019-2020 Proje Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine Katılan Öğrencilerin Dikkatine

Ulusal Ajansa Üniversiteler tarafından yapılan ek hibe talepleri Avrupa Komisyonunca yetersiz kaynak olduğundan olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 

Erasmus Programı kapsamında yurtdışında bulunan değişim öğrencilerimizden Erasmus öğrenciliklerini Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal eden öğrencilerden alınan iadeler ve güz döneminde hareketliliklerini başarıyla tamamlayıp %20 hibe ödemeleri alacaklar ile bahar dönemini tamamlayıp dönüş yapacak öğrencilere ödenecek %20 hibe ödemeleri hesaplandığında, bahar döneminde hibesiz olarak yurtdışına gitmiş ilk 4 öğrenciye hibe ödenebileceği ortaya çıkmıştır.

Üniversitemiz Mevzuat kısmında yer alan; Değişim Programları Başvuru, Seçim, Hibelendirme Uygulama İlke ve Esaslarında belirtildiği üzere öncelikle öğrencilerin güz, bahar ve güz+bahar tercihlerine bakılmaksızın hibenin yettiği kadar öğrencinin tek dönem hibe alması sağlanmaktadır.

Ek hibe kalması durumunda, hareketliliği devam eden ve sadece bahar döneminde hibesiz giden öğrencilere, daha sonra güzde hibe almış bahar için de sözleşme yapmış ve güz dönemi hibe almış ancak baharda uzatma yapmış öğrencilere Erasmus notuna göre yapılan sıralama çerçevesinde hibe ödemesi yapılmaktadır.

2019-2020 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ EK HİBE DAĞITIM SONUÇLARI

Sağlıkla kalın.

UİB