Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler

Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler (Dünya Ülkeleri) ile Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir faaliyet türüdür.

Erasmus+ KA103 Program Ülkeleri (Avrupa Ülkeleri) ile hareketlilik faaliyetlerinden farklı olarak, hedefleri şunlardır:

 • Ortak ülkelerle işbirliği aracılığı ile güçlü bir uluslararası boyut elde etmek
 • Avrupa’da yükseköğretime olan ilgiyi arttırmak ve Avrupalı yükseköğretim kurumlarının dünya çapında yükseköğretim piyasasında rekabet edebilirliğini desteklemek
 • Ortak ülkelerin gelişimini teşvik etmek amacı ile Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına ve modernizasyonuna destek vermek

Erasmus+ KA103 Program Ülkeleri (Avrupa Ülkeleri) ile hareketlilik faaliyetlerinden farklı olarak; Üniversitemizin Ulusal Ajans’a yaptığı ve kabul aldığı başvuru projesine bağlı olarak, projede yer alan bölümler, ülkeler ve partner üniversiteler ilgili proje döneminde hareketliliğe katılabilirler.

Başvuru Ön Koşulları
Türkiye Ulusal Ajansı seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler.

Erasmus Programı aracılığıyla yurtdışındaki partner üniversitelerimizden birinde 1 veya 2 yarıyıl okumak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 2. a-) Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.50/4.00 olması
  b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması
 3. Öğrenim hareketliliği için: 30 ECTS kredi yükü olması
 4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

Başvuru Belgeleri

Başvuruların SAP sistemi üzerinden alınması planlanmaktadır. Başvuru için gerekli prosedürler ileri bir tarihte açıklanacaktır.
Başvuru formunda partner üniversite tercihleri belirtilecektir. Partner üniversiteler, öğrenim dilleri ve ders uyumu gözetilerek seçilmelidir. Başvuru aşamasında ve partner üniversite seçiminde mutlaka Bölüm Erasmus koordinatörüne danışılmalıdır.

Seçim Kriterleri


 Yabancı Dil Başarı Notu 100 üzerinden 60'tır.

 YABANCI DİL SINAV TARİHLERİ İLERİ BİR TARİHTE DUYURULACAKTIR.

 • Başvuru ön koşullarını sağlayan ve yeterli dil notuna sahip öğrencilerin Erasmus puanları oluşturulur.

Erasmus Notu: Genel Not Ortalaması/2 +Yabancı Dil Sınavı/2  Erasmus Başarı Notu 100 üzerinden 61.25'tir.

 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 
 • Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan  
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

Sonuçların Duyurulması

 • Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus puanlarını ilan ederek, programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini duyurur.
 • Uluslararası İlişkiler Birimi, Erasmus puanına göre yapılan bölüm bazındaki öğrenci sıralamasına; öğrencilerin başvuru formunda belirttiği partner üniversite tercihlerine ve partner üniversite kontenjanlarına göre Bölüm Erasmus Koordinatörleri ile birlikte kontenjanlar dahilinde öğrencilerin partner üniversite yerleştirmelerini belirler ve yerleştirme listesini duyurur.
 • Yerleştirme sonuçları üzerine öğrenciler partner üniversitelere başvururlar.
KA107 - Uluslararası Kredi Taşınması kapsamında başvuran ve kabul edilen gelen değişim öğrencileri, hareketlilik sürelerine göre hesaplanacak bir hibe ile desteklenecektir. Hibe amacı, hareketlilik dönemindeki tüm masrafları tam olarak karşılamayan katılımcıları desteklemektir.

 

Hibelerin tahsisi aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır;
 

Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Aylık Hibe Miktarı (Avro)
Türkiye Ortak Ülke 700
Ortak Ülke Türkiye 800

Buna ek olarak, Program ve Ortak ülkeler arasında çalışma olanağı sağlayan öğrenciler için ayrı bir seyahat desteği de bulunmaktadır. Seyahat desteği, Mesafe Hesaplayıcısı ile ev sahibi kurumlar arasındaki uzaklığa göre hesaplanacaktır.
 

 “km” Aralığı Hibe Miktarı
100 – 499 km Arası 180 €
500 – 1999 km Arası 275 €
2000 – 2999 km Arası 360 €
3000 – 3999 km Arası 530 €
4000 – 7999 km Arası 820 €
8000 km ve üzeri 1500 €

Hareketlilik Süresi ve Hibe Hesaplamaları

Tahsis edilecek hibe, hareketliliğin tahmini başlangıç ve bitiş tarihine ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen ulusal önceliklere ve kriterlere göre "Hareketlilik Aracı" sistemi aracılığıyla hesaplanır.

Hibe Sözleşmesi İçin Gerekli Belgeler

 • Sağlık sigortası yaptırılmalı ve bunun bir kopyası sunulmalıdır.
 • Tam olarak imzalanmış öğrenim sözleşmeleri sunulmalıdır.
 • İş Bankası'ndan bir Euro Bankası Hesabı - Kültür Üniversitesi Şubesi

 

 

Öğrenim Hareketliliği Süreçleri:

 

HAREKETLİLİK ÖNCESİNDE YAPMANIZ GEREKENLER

Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından gönderilen tüm e-postaları ve web sitesinde duyurulan duyuruları takip ediniz.

1.
Uluslararası İlişkier Birimi’nin ilan edeceği Oryantasyon Programına katılınız.

2. Gideceğiniz ülke, üniversite, bölüm hakkında araştırma yapınız.

 • Gideceğiniz üniversitenin web sitesini dikkatle inceleyerek, bilgi paketini (information package) okuyunuz.
 • Gitmeyi planladığınız partner üniversitenin Erasmus öğrencileri için belirledikleri başvuru son tarihlerini, ders programları ile akademik takvimlerini ve göndermeniz gereken belgeleri dikkatlice inceleyiniz. İlgili başvuru evraklarının partner üniversiteye zamanında ulaştırılması öğrencilerin sorumluluğundadır.
 • Gideceğiniz partner üniversitenin başvuru evraklarını tamamlayıp, belirtilen yere sizden istendiği şekilde (posta, fax, scan) ve zamanında gönderiniz. Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra gönderilecek kabul mektubunun bir kopyasını Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Gideceğiniz partner üniversitenin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nün ve Bölüm Erasmus Koordinatörü’nün iletişim bilgilerini edininiz.
 • Gideceğiniz üniversitedeki öğrenciliğiniz süresince konaklayacak yer olanaklarını araştırınız ve eğer ilgili üniversitenin yurdunda kalacaksanız Yurt Başvuru Formu varsa mutlaka zamanında doldurup gönderiniz.

3. Pasaportunuzu hazırlayınız.

 • Pasaport alırken harç ödemek zorunda kalmamak için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan öğrenci belgesi almanız gerekmektedir (Pasaport cüzdan bedeli herhalükarda ödenmelidir).
 • Vize için başvuracağınız ülke konsolosluğundan, en az ne kadar süre geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmanız gerektiğini araştırınız ve pasaport başvurusunda ne kadar süreli bir pasaporta ihtiyacınız olduğunu mutlaka belirtiniz.

4. Gideceğiniz ülkenin İstanbul Konsolosluğu/Büyükelçiliği ile iletişime geçerek Öğrenci Vizesi başvurusunda hangi belgelerin gerekli olduğunu öğreniniz ve belgeleri hazırlamaya başlayınız.

 •  İKÜ Uluslararası İlişkiler Birimi’nde vize işlemlerinizde size yardımcı olacak Erasmus Öğrenci Belgesini (vize/hibe yazısı) alınız. İlgili belgede yurtdışındaki öğrenim süreniz ve alacağınız hibe miktarını belirtilecektir.

5. Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından hazırlanacak ve karşılıklı imzalanacak Hibe Sözleşmesi için gereken evrak ve prosedürler tamamlanmalıdır.

 • İş Bankası, İstanbul Kültür Üniversitesi Şubesi’nde € hesabı açtırmanız ve açtırdığınız € hesabınıza ait hesap cüzdanınızın fotokopisini Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletmeniz gerekmektedir.

• Siz yurt dışındayken kayıt ve bankacılık işlemlerinizin yapılabilmesi için bir yakınınıza vekaletname bırakınız ve/veya ortak hesap açtırabilirsiniz.
• İnternet bankacılığını kullanmak sizin için kolaylık sağlayabilir ancak gitmeden önce internet bankacılığını kullanmakta bir sorun yaşamadığınıza emin olunuz.

 • Learning Agreement’ın (Öğrenim Anlaşması’nın) Bölüm Erasmus Koordinatörü ile birlikte hazırlanması ve o kişi tarafından onaylanması gerekmektedir. Bunun ardından, Learning Agreement İKÜ Erasmus Kurum Koordinatörü’ne ve partner üniversiteye onaylatılmalı ve Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim edilmelidir.
 • Sağlık Sigortası yaptırılmalı ve fotokopisi Merkezimize sunulmalıdır.  

- Genel Sağlık Sigortası (SGK) olan öğrenciler anlaşmalı ülkelerde öğrenim görüyorlarsa SGK’dan alacakları bir belge ile sigorta işlemlerini tamamlayabilirler. Anlaşmalı ülkeler için SGK’dan bilgi alınmalıdır.

 - Özel sağlık sigortası yaptırmaları gereken öğrenciler Eğitim Amaçlı (Öğrenci) Seyahat Sağlık sigortası yaptırılmalıdır.
 - Partner üniversiteler farklı kapsamlarda Sağlık Sigortası talep edebilirler. İstenilen kapsamdaki sigorta gerekli teminatları karşılıyorsa, hibe sözleşmesi için kullanılabilir.

 • Partner Üniversite tarafından gönderilen Kabul Mektupları (scan, kopya veya asıl belgeler) Merkezimize teslim edilmelidir.
 • Partner üniversite tarafından gönderilen akademik takvimler Merkezimize sunulmalıdır.

6. Erasmus öğrencisi olarak sahip olduğunuz hak ve sorumlulukların yazdığı belge olan Erasmus Öğrenci Beyannamesi’ni (Erasmus Student Charter) Uluslararası İlişkiler Birimi’nden almayı unutmayınız.

7. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan İKÜ’de öğrenci kaydınızla ilgili tüm işlemlerin tamamlandığına emin olunuz. Öğrencilerin yurt dışında geçirecekleri süre için kayıt dondurmaları söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez.

8. Başvurularda kullandığınız tüm belgelerin bir kopyasını kendinizde saklamanız ve gideceğiniz ülkede yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır. Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından gönderilen tüm e-postaları ve web sitesinde duyurulan duyuruları takip ediniz.

 

HAREKETLİLİK SIRASINDA YAPMANIZ GEREKENLER

Gideceğiniz partner üniversitede bulunduğunuz süre boyunca tamamlamanız gereken belgeler: 

1.    
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Gitmeden önce Bölüm Erasmus Koordinatörünüz ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından onaylanan dersler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerektiği takdirde, öncelikle Bölüm Erasmus  Koordinatörüne danışmanız ve ardından Öğrenim Anlaşması’nın 2. sayfasında bulunan “during mobility” sayfasını (add/drop) doldurup, misafir bulunduğunuz üniversite yetkililerine onaylatmanız gerekmektedir. Onaylattığınız belgeyi imzalanmak üzere İKÜ’ye yollayınız.

2.    Katılım Belgesi (Confirmation of Participation): Gideceğiniz partner üniversitede bulunduğunuz sürenin bitiminde partner üniversitenin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir.

3.    Transkript Belgesi (Transcript of  Records): Partner üniversiteden dönerken alıp gelebilir  ya da hazırlandıktan sonra posta ile size gönderilebilir. Ayrıca, karşılığında AKTS (Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi) hak etmiş olduğunuz bir seminere/konferansa/workshop’a katıldıysanız, onun da belgesini getirmeniz gerekmektedir. Transkript belgesinin  bir kopyasını not transfer işlemlerinizin tamamlanabilmesi için Bölüm Erasmus Koordinatörü’ne teslim etmeniz gerekmektedir.
 

HAREKETLİLİK SONRASINDA YAPMANIZ GEREKENLER

Döndüğünüz zaman tamamlanmış olması gereken belgeler/prosedürler aşağıdaki gibidir;

1.
Öğrenim Anlaşması–After Mobility (3. Kısım): dönem sonunda partner üniversite tarafından transkript hazırlanmasından sonra hazırlanmalıdır. İlk tabloda partner üniversite transkriptinde bulunan dersler ve notları; ikinci tablo ise bu derslerin ve notların İKÜ karşılıkları yazılmalıdır.

2. Katılımcı Anketi: Döndüğünüz zaman, tüm evraklarınızı teslim ettikten sonra sizlere online bir anket doldurmanız için bir link gönderilecektir. Bu anketi online olarak doldurmanız gerekmektedir. Bütün belgelerin duyurulacak tarihe kadar Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilere %30 hibe ödemelerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Eksik evrak teslim eden öğrencilerin hibesinden kesinti yapılabilecektir.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 10/31/2019 - 16:06