Erasmus+ KA103 Program Ülkeleri (Avrupa)

Uluslararası İlişkiler Birimi Ulusal Ajans tarafından açıklanan Erasmus Programı başvuru ve raporlama tarihlerine uygun olarak Üniversite içinde poster ve internet sayfası aracılığı ile de tüm Üniversite mensup ve öğrencilerine duyurur.

UIB Ulusal Ajans tarafından açıklanan Erasmus Programı başvuru ve raporlama tarihlerine uygun olarak Üniversite içinde poster ve internet sayfası aracılığı ile de tüm Üniversite mensup ve öğrencilerine duyurur.


2019/2020 Akademik yılı Erasmus Öğrenim Hareketliği Programı için
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 01 Mart 2019 


Başvuru Ön Koşulları

Türkiye Ulusal Ajansı seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler.
Erasmus Programı aracılığıyla yurtdışındaki partner üniversitelerimizden birinde 1 veya 2 yarıyıl okumak isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:
 1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 2. a-) Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20/4.00 olması

b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

 1. Öğrenim hareketliliği için: 30 ECTS kredi yükü olması
 2. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi
 3. Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.
Başvuru Belgeleri
Başvuruların SAP sistemi üzerinden alınması planlanmaktadır. Başvuru için gerekli prosedürler ileri bir tarihte açıklanacaktır.
Başvuru formunda partner üniversite tercihleri belirtilecektir. Partner üniversiteler, öğrenim dilleri ve ders uyumu gözetilerek seçilmelidir. Başvuru aşamasında ve partner üniversite seçiminde mutlaka Bölüm Erasmus koordinatörüne danışılmalıdır.
Seçim Kriterleri
**İngilizce Yeterlilik Sınavı: 14 Mart 2019

- Başvurmak isteyen adaylar ERASMUS YABANCI DİL SINAVINA girmeli veya yabancı dil yeterliliklerini bir belge ile kanıtlamalıdırlar. Adayların yabancı dil bilgisi partner üniversitenin eğitim dili ile aynı olmalıdır. 

Yabancı Dil Başarı Notu 100 üzerinden 50’dir.

 • -Başvuru ön koşullarını sağlayan ve yeterli dil notuna sahip öğrencilerin Erasmus puanları oluşturulur.
 • Erasmus Notu: Genel Not Ortalaması/2 +Yabancı Dil Sınavı/2

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere:
+10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama:     -10 puan 
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

 • -Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
 • -Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde, hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, -10 puanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.
 • -Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.
Sonuçların Duyurulması
 • -UIB Erasmus puanlarını ilan ederek, programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesini duyurur.
 • -Başvuru formunda belirttiği partner üniversite tercihlerine ve partner üniversite kontenjanlarına göre Bölüm Erasmus Koordinatörleri ile birlikte kontenjanlar dahilinde öğrencilerin partner üniversite yerleştirmelerini belirler ve yerleştirme listesini duyurur.
Yerleştirme sonuçları üzerine öğrenciler partner üniversitelere başvururlar.
Not: Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için öğrencilerimizin, SAP - Orion istemi üzerinden kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

Öğrenim Hareketliliği Süreçleri:

 

Hareketlilik Öncesi Yapmanız Gerekenler:

1.    Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından gönderilen tüm e-postaları ve web sitesinde duyurulan duyuruları takip ediniz.
2.    Uluslararası İlişkiler Birimi’nin ilan edeceği Oryantasyon Programına katılınız.
3.    Gideceğiniz ülke, üniversite, bölüm hakkında araştırma yapınız.
a.    Gideceğiniz üniversitenin web sitesini dikkatle inceleyerek, bilgi paketini (information package) okuyunuz

 • Gitmeyi planladığınız partner üniversitenin Erasmus öğrencileri için belirledikleri başvuru son tarihlerini, ders programları ile akademik takvimlerini ve göndermeniz gereken belgeleri dikkatlice inceleyiniz. İlgili başvuru evraklarının partner üniversiteye zamanında ulaştırılması öğrencilerin sorumluluğundadır.
 • Gideceğiniz partner üniversitenin başvuru evraklarını tamamlayıp, belirtilen yere sizden istendiği şekilde (posta, fax, scan) ve zamanında gönderiniz. Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra gönderilecek kabul mektubunun bir kopyasını Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmeniz gerekmektedir
 • Gideceğiniz partner üniversitenin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nün ve  Bölüm Erasmus Koordinatörü’nün iletişim bilgilerini edininiz. e. Gideceğiniz üniversitedeki öğrenciliğiniz süresince konaklayacak yer olanaklarını araştırınız ve eğer ilgili üniversitenin yurdunda kalacaksanız Yurt Başvuru Formu varsa mutlaka zamanında doldurup gönderiniz.

4.    Pasaportunuzu hazırlayınız.

 • Pasaport alırken harç ödemek zorunda kalmamak için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan öğrenci belgesi almanız gerekmektedir (Pasaport cüzdan bedeli herhalükarda ödenmelidir).
 • Vize için başvuracağınız ülke konsolosluğundan, en az ne kadar süre geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmanız gerektiğini araştırınız ve  pasaport başvurusunda ne kadar süreli   bir pasaporta ihtiyacınız olduğunu mutlaka belirtiniz.
 • Gideceğiniz ülkenin İstanbul Konsolosluğu/Büyükelçiliği ile iletişime geçerek Öğrenci Vizesi başvurusunda hangi belgelerin gerekli olduğunu öğreniniz ve belgeleri hazırlamaya başlayınız. a. İKÜ Uluslararası İlişkiler Birimi’nde vize işlemlerinizde size yardımcı olacak Erasmus Öğrenci Belgesini (vize/hibe yazısı) alınız. İlgili belgede yurtdışındaki öğrenim süreniz ve alacağınız hibe miktarını belirtilecektir.

6.    Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından hazırlanacak ve karşılıklı imzalanacak Hibe Sözleşmesi için gereken evrak ve prosedürler tamamlanmalıdır.

 • OLS sınavı tamamlanmalıdır. OLS (Online Linguistic Support) Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ve öğrencilerin yabancı dil gelişimine destek vermeyi ve bu gelişimin ölçümünün sağlanmasını amaçlayan bir uygulamadır. Bu uygulamaya göre, Erasmus Programı kapsamında öğrenimine yurtdışında  devam  edecek  öğrenciler, online formattaki dil sınavına hareketlilik öncesi ve sonrasında girmek zorundadırlar. Sınava girebilmeniz için bilgileriniz Merkezimiz tarafından sisteme girilecek ve sizlere bir link gönderilecektir.
 • İş Bankası, İstanbul Kültür Üniversitesi Şubesi’nde € hesabı açtırmanız ve açtırdığınız € hesabınıza ait hesap cüzdanınızın fotokopisini Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletmeniz gerekmektedir. - Siz yurt dışındayken kayıt ve bankacılık işlemlerinizin yapılabilmesi için bir yakınınıza vekaletname bırakınız ve/veya ortak hesap açtırabilirsiniz. - İnternet bankacılığını kullanmak sizin için kolaylık sağlayabilir ancak gitmeden önce internet bankacılığını kullanmakta bir sorun yaşamadığınıza emin olunuz.
 • Learning Agreement’ın (Öğrenim Anlaşması’nın) Bölüm Erasmus Koordinatörü ile birlikte hazırlanması ve o kişi tarafından onaylanması gerekmektedir. Bunun ardından, Learning Agreement İKÜ Erasmus Kurum Koordinatörü’ne ve partner üniversiteye onaylatılmalı ve Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmelidir.
 • Sağlık Sigortası yaptırılmalı ve fotokopisi Merkezimize sunulmalıdır. - Genel Sağlık Sigortası (SGK) olan öğrenciler anlaşmalı ülkelerde öğrenim görüyorlarsa  SGK’dan alacakları bir belge ile sigorta işlemlerini tamamlayabilirler. Anlaşmalı ülkeler için SGK’dan bilgi alınmalıdır. - Özel sağlık sigortası yaptırmaları gereken öğrenciler Eğitim Amaçlı (Öğrenci) Seyahat Sağlık sigortası yaptırılmalıdır. - Partner üniversiteler farklı kapsamlarda Sağlık Sigortası talep edebilirler. İstenilen kapsamdaki sigorta gerekli  teminatları  karşılıyorsa, hibe sözleşmesi için kullanılabilir.
 • Partner Üniversite tarafından gönderilen Kabul Mektupları (scan, kopya veya asıl belgeler) Merkezimize teslim edilmelidir.
 • Partner üniversite tarafından gönderilen akademik takvimler Merkezimize sunulmalıdır.

7.    Erasmus öğrencisi olarak sahip olduğunuz hak ve sorumlulukların yazdığı belge olan Erasmus Öğrenci Beyannamesi için (Erasmus Student Charter) lütfen tıklayınız
8.    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan İKÜ’de öğrenci kaydınızla ilgili tüm işlemlerin tamamlandığına emin olunuz. Öğrencilerin yurt dışında geçirecekleri süre için kayıt dondurmaları söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez.
9.    Başvurularda kullandığınız tüm belgelerin bir kopyasını kendinizde saklamanız ve gideceğiniz ülkede yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır.

Hibe Ödemeleri :
Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir.
28 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre ülkeler için aşağıdaki tabloda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

ÜLKE
GRUPLARI
HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER AYLIK HİBE ÖĞRENİM (AVRO) AYLIK HİBE STAJ (AVRO)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi toplam hak edişin %80i kadardır. İkinci taksitin ödemesi, öğrencinin gerekli belgeleri ve prosedürleri tamamlaması ve akademik başarı (alınan kredilerin en az  2/3’ünden başarılı olunması) şartına bağlı  olarak hareketlilik sonrasında yapılır. Gerekli şartları sağlamayan öğrenciler için ikinci taksit ödemesinden kesinti yapılır.
Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığında hibe alabilirler. Planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde, yalnızca kalınan süre karşılığı hibe ödenebilir.
7 günden daha uzun bir süre için Partner Üniversitenin bulunduğu ülkenin dışına çıkışınızın eğitiminizi olumsuz etkilediği tespit edilirse, ülke dışında geçirdiğiniz gün sayısı ile orantılı olarak hibe kesintisi yapılacaktır.

Not: Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için öğrencilerimizin, SAP - Orion sistemi üzerinden kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

HAREKETLİLİK SIRASINDA YAPMANIZ GEREKENLER

Gideceğiniz partner üniversitede bulunduğunuz süre boyunca tamamlamanız gereken belgeler: 

 1. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Gitmeden önce Bölüm Erasmus Koordinatörünüz ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından onaylanan dersler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerektiği takdirde, öncelikle Bölüm Erasmus  Koordinatörüne danışmanız ve ardından Öğrenim Anlaşması’nın 2. sayfasında bulunan “during mobility” sayfasını (add/drop) doldurup, misafir bulunduğunuz üniversite yetkililerine onaylatmanız gerekmektedir. Onaylattığınız belgeyi imzalanmak üzere İKÜ’ye yollayınız.
 2. Katılım Belgesi (Confirmation of Participation): Gideceğiniz partner üniversitede bulunduğunuz sürenin bitiminde partner üniversitenin Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir.
 3. Transkript Belgesi (Transcript of  Records): Partner üniversiteden dönerken alıp gelebilir  ya da hazırlandıktan sonra posta ile size gönderilebilir. Ayrıca, karşılığında AKTS (Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi) hak etmiş olduğunuz bir seminere/konferansa/workshop’a katıldıysanız, onun da belgesini getirmeniz gerekmektedir. Transkript belgesinin  bir kopyasını not transfer işlemlerinizin tamamlanabilmesi için Bölüm Erasmus Koordinatörü’ne teslim etmeniz gerekmektedir.

HAREKETLİLİK SONRASINDA YAPMANIZ GEREKENLER

 1. Döndüğünüz zaman tamamlanmış olması gereken belgeler/prosedürler aşağıdaki gibidir;
 2. Öğrenim Anlaşması–After Mobility (3. Kısım): dönem sonunda partner üniversite tarafından transkript hazırlanmasından sonra hazırlanmalıdır. İlk tabloda partner üniversite transkriptinde bulunan dersler ve notları; ikinci tablo ise bu derslerin ve notların İKÜ
 3. karşılıkları yazılmalıdır.
 4. Katılımcı Anketi: Döndüğünüz zaman, tüm evraklarınızı teslim ettikten sonra sizlere online bir anket doldurmanız için bir link gönderilecektir. Bu anketi online olarak doldurmanız gerekmektedir.
 5. OLS dönüş sınavı: Hareketlilik öncesi girilen sınavın dönüş ayağı olan sınav, daha önce alınan kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girilerek çözülmelidir. Bütün belgelerin duyurulacak tarihe kadar Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilere %20 hibe ödemelerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Eksik evrak teslim eden öğrencilerin hibesinden kesinti yapılabilecektir.

Son Güncelleme Tarihi: Per, 10/31/2019 - 11:37