Kayıt ve Kabul

Kayıt Başvurusu için Gerekli Belgeler

Ön Lisans/Lisans: Lise diploması, transkript, pasaport, ikamet tezkeresi(varsa), mavi kart(varsa), dil yeterlilik belgesi(varsa), sınav sonuç belgesi(varsa)

Kesin Kayıt için gerekli belgeler:

 1. Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı, lise diploması İngilizce değilse yeminli tercüme bürolarından alınan İngilizce veya Türkçe tercümesi
 2. Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan alınacak "Denklik Belgesi"(MEB’e bağlı liselerden mezun olanlardan istenmez)
 3. Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile belge İngilizce değilse yeminli tercüme bürolarından alınan İngilizce veya Türkçe tercümesi(MEB’e bağlı liselerden mezun olanlardan istenmez)
 4. Sınav sonuç belgesinin aslı veya kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (varsa)
 5. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının fotokopisi (pasaport bilgileri İngilizce değilse yeminli tercüme bürolarından alınan İngilizce veya Türkçe tercümesi),
 6. Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”(Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitemizden alınacak öğrenci belgesi ile Yabancılar Şubesi’nden temin edilecek yeni öğrenim amaçlı ikamet tezkeresinin kopyası, T.C uyruğuna sahip öğrencilerden istenmez)
  Bazı ülkelerde vize muafiyeti vardır. 
  Detaylı Bilgi İçin
 7. İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci bürosuna teslim edilmesi gerekir, T.C uyruğuna sahip öğrencilerden istenmez)
 8. Sağlık Sigortası( Türkiye’de iken yapılır, T.C uyruğuna sahip öğrencilerden istenmez)
 9. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış aslı(varsa)
 10. .Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 11. Yedi adet vesikalık fotoğraf

İstanbul Kültür Üniversitesi lisans programlarına başvuru yapan uluslararası öğrenci adaylarının İngilizce eğitim verilen programlar için dil yeterlilik şartı aşağıdaki gibidir;

  DIŞ SINAVLAR EŞDEĞERLİK TABLOSU

FAKÜLTE / BÖLÜM

İKÜ
English Proficiency Exam

YDS/ÜDS/KPDS

TOEFL

(Paper-Based)

TOEFL IBT

CAE

FCE

PTE
(Academic)

İngiliz Dili ve Edebiyatı,
İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı Öğrencileri

 

 

        80

 

 

      75

 

 

 570

    

 

   90

 

 

  B

 

 

 70

 

 

    54

Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
İşletme Karma Bölümü, İngilizce Mimarlık Programı Öğrencileri

 

 

 

          60

 

 

 

         55

 

 

 

  510

 

 

 

     66

 

 

 

   C

 

 

 

 60

 

 

 

  44

Başvuru için gerekli belgeler: Lisans diploması, transkript, pasaport, ikamet tezkeresi(varsa), mavi kart(varsa),referans mektubu, dil yeterlilik belgesi(varsa), sınav sonuç belgesi(varsa)

Kesin kayıt için gerekli belgeler:

 1. Üniversite Diplomasının aslı, Türkçe değilse kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Adayın üniversitede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, üniversite müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile belge Türkçe değil ise Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 3. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesi
 4. Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”(Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitemizden alınacak öğrenci belgesi ile Yabancılar Şubesi’nden temin edilecek yeni öğrenim amaçlı ikamet tezkeresinin kopyası)
 5. İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci bürosuna teslim edilmesi gerekir.)
 6. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından onaylanmış aslı(var ise)
 7. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu
 8. Altı adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru için gerekli belgeler: Yükseklisans diploması, transkript, pasaport, ikamet tezkeresi(varsa), mavi kart(varsa),referans mektubu, dil yeterlilik belgesi, sınav sonuç belgesi(varsa), Türkçe yeterlilik belgesi(varsa)

Kayıt için gerekli belgeler:

 1. Yüksek lisans diploması (belge İngilizce değilse Türkçe tercümesi, kayıt sırasında yeminli Türkçe tercümesi istenecektir.)
 2. Yüksek lisans transkripti (belge İngilizce değilse Türkçe tercümesi, , kayıt sırasında Türkçe tercüme istenecektir)
 3. Pasaportu (kayıt sırasında Türkçe tercüme istenecektir)
 4. Referans mektubu (Anabilim Dalı tarafından isterse)
 5. Dil Yeterlilik belgesi (kendi anadili dışında YÖK’ün belirlemiş olduğu dil yeterliliklerinden birini sağlaması; minumum YDS 55 puan karşılığı olan TOEFL IBT 66 puan veya aşağıdaki linkteki tabloda yer alan diğer dillerden bir dil yeterlilik belgesi varsa..)
   Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
 6. Tanınma belgesi (Yüksek lisans yapılan Üniversitenin YÖK’çe tanındığına dair belge, öğrenci Üniversitemize başvuru yaptığı takdirde, sözkonusu belge için Üniversitemiz Rektörlük Makamı, YÖK’ten söz konusu Üniversitenin tanınıp tanınmadığına ilişkin bilgi talebinde bulunan bir yazışma yapabilir)
 7. Türkçe Yeterlilik Belgesi(varsa)


Son Güncelleme Tarihi: Per, 07/11/2024 - 14:36