Gelen

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlamaktadır.
 
Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:
 

  1. Ders Verme Hareketliği
  2. Eğitim Alma Hareketliği

 

Başvuru Süreci

Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü Makamınca belirlenen bir kurul tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

Başvuru sırasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir;

  • Ders verme hareketliliği için öğretim programının (teaching programme), eğitim alma hareketliliği için ise eğitim planının (training programme)  eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
  • Öğretim ve Eğitim Planlarının içinde yer alan onay kısımlarının gerekli kişilerden imzaların alınarak tamamlanması gerekmektedir (Dekan, Bölüm Başkanı, ve/veya Müdür, Birim Başkanı ve Gidilecek Kurum İletişim Kişisi). İmza kısımlarının tamamının doldurulması zorunludur. 
  • Gidilecek kurumdan alınan bir davetiye (e-mail kabul edilir)

Yukarıda belirtilen adımlar takip edilerek Öğretim veya İş Planı ile birlikte Kurum Davetinin Başvuru Tarihleri içinde Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Öğretim Programı Eğitim Planı


Son Güncelleme Tarihi: Per, 05/17/2018 - 17:30