Avrupa Staj Konsorsiyumu

Avrupa Staj Konsorsiyumu

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, 2014-2020 yılları arasında devam edecek olan, ERASMUS+ Programı’nın, “Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” (Ana Eylem 1) altında yer alan “Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi” kapsamında, koordinatör kurum olarak yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi dahil, 8 ortak kurum (İstanbul Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türk Kültür Vakfı – AFS) tarafından oluşturulmuştur.

Staj Konsorsiyumları ile yükseköğretim kurumlarının 2004-2013 yılları arasında edinmiş oldukları hareketlilik tecrübeleri ve sektörün istihdam profilinin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Staj Hareketliliğinde sanayi-üniverste-STK ve meslek temsilcilerinin karşılıklı tecrübe paylaşımı ile geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası iletişim ağı kurmaları planlanmaktadır.

HEDEFLER

Avrupa Staj Konsorsiyumu, temel olarak  üniversite öğrencilerinin staj hareketliliklerini ve üniversitelerin akademik/idari personelinin hareketliliklerini destekleyecektir.

Vizyon 2023 ve Avrupa 2020 ortak hedefleri çerçevesinde, nitelikli iş gücünün istihdamının arttırılması ve yükseköğrenim alanlarının modernizasyonu hedeflerine katkıda bulunacak üniversite-sanayi-STK ve meslek kuruluşları işbirliği kültürünün gelişmesini sağlamak Konsorsiyumun nihai hedefidir. 

Konsorsiyumun hedefleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Yükseköğretim kurumlarının içinde olduğu ve fayda sağlayacak uluslararası staj ağı kurmak,
 • Mesleki kuruluşlar ile yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkilere hızlı çalışan ve sektörel beklentileri karşılayacak işlevsel bir yapı kazandırmak,
 • Avrupa’da faaliyet gösteren benzer Konsorsiyumlarla iletişim kurarak, işbirliği çerçevesinde iyi uygulama örneklerinin ve tecrübelerin Konsorsiyumlar arasında aktarılmasını sağlamak ve böylelikle üniversite-sanayi işbirliklerini uluslararası düzlemde güçlendirmek.
 • Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, yetkinlikleri arttırılmış mezunları iş piyasasına kazandırmak,
 • Konsorsiyumun oluşturmuş olduğu iş birliği ve deneyim potansiyeli sayesinde yükseköğretim kurumları arasında sinerjinin arttırılmasına katkıda bulunmak,
 • Yükseköğretim kurumlarının staj hareketliliği kapsamında sanayi ile kurmuş oldukları işbirliklerini pratik ve işlevsel bir çerçeveye oturtarak, bu işbirliğinin neticesinde ortaya çıkacak olan tecrübenin gerektiğinde müfredatların güncellenmesi ve(ya) yeni müfredatlar geliştirilmesi yolu ile üniversitelere aktarmak,
   

Böylelikle oluşturulacak Konsorsiyum çerçevesinde hedeflenen çıktılar:

 • Öğrencilere, stajda kazandıkları tecrübeler ışığında kendini geliştirme yöntemlerini belirleyerek iş seçimi yapabilme ve kariyerlerini yönetebilme becerisi kazandırarak, kendi kariyerlerini inşa etmede aktif davranma kültürü oluşturulması,
 • Staj hareketliliği ile ilgili istihdam profili oluşturulacak olan sektörlerde konsorsiyumun hedeflerine uygun farkındalığın oluşturulması,
 • Öğrencilerin akademik çalışma alanlarına yönelik uygulamalar yaparken uluslararası tecrübe ve vizyon kazanmalarına imkan sağlanması, çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
 • Öncelikli olarak aktif öğrencilik döneminde iş deneyimi edinilmesi ve(ya) hemen mezun olur olmaz kariyer planlamasında staj imkânı ile doğru bir başlangıç imkânı sunulması,
 • Öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin desteklenmesi,
 • Dezavantajlı öğrencilere (engelliler, yetiştirme yurdunda büyüyen öğrenciler, ekonomik olanakları kısıtlı öğrenciler v.b.) pozitif ayrımcılık yapılarak, istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması,
 • Türkiye’de iyi bir uygulama örneği olarak, diğer kurumlar ile deneyim paylaşımı yoluyla daha fazla Konsorsiyum kurulmasına destek olunması öngörülmektedir.

Daha Fazla Bilgi İçin


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 04/27/2018 - 16:47