Mentor & Tandem Programı

Gülümseyen mentör öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciMentor Programı

İKÜ bünyesinde yürütülen Mentor Programı çerçevesinde yeni gelen uluslararası öğrenciler / Erasmus öğrencileri bulundukları süreç boyunca kendilerine İKÜ’ye ve İstanbul’a alışmalarına yardımcı olacak İKÜ öğrencileri ile eşleştirilmektedir. İKÜ öğrencilerinden bu program kapsamında uluslararası öğrencilere / Erasmus öğrencilerine kültürel konularda, İKÜ‘deki ve İstanbul’daki yaşam hakkında yardımcı olmaları beklenmektedir.

 Ayrıca, programa katılan IKÜ öğrencileri kültürlerarası diyaloğu geliştiremeye yönelik etkinlikler düzenleyebilirler.

 Bir İKÜ öğrencisinin “Mentor” olabilmesi için;

  • Yeni gelen uluslararası öğrencilere/Erasmus öğrencilerine İKÜ’ye ve İstanbul’a alışma sürecinde arkadaşlık ve rehberlik etmeye gönüllü olması;
  • Çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerle tanışmak ve evrensel bir bakış açısı geliştirmek istemesi;
  • Yabancı bir dilde konuşma yetkinliğine sahip olması;
  • Kendisiyle eşleştirilmiş olan uluslararası öğrencisi / Erasmus öğrencisi ile haftada en az bir kere olmak üzere görüşmeye istekli olması gerekmektedir.

 Mentor Programına katılan öğrencilerinden program sonunda kısa bir rapor hazırlamaları gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin başarı düzeylerinin arttırılması ve sosyal uyumlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi kapsamında aşağıdaki bölüm yabancı öğrenci mentörleri görevlendirilmiştir. 

Bölüm Öğrenci Mentörleri listesi için lütfen tıklayınız.
 

Sohbet eden 2 öğrenciTandem programı

Tandem, birçok partner üniversitemizde uygulanmakta olan, gönüllülük esasına dayanan bir dil ortaklığı programıdır.

Bu program, uluslararası öğrencilere/Erasmus öğrencilerine bulundukları ülkenin dilini ve kültürünü öğrenme fırsatı sunarken, IKU öğrencilerine de yabancı dil bilgilerini ilerletme ve Tandem partnerlerinin kültürlerini öğrenme olanağı sağlamaktadır. Tandem Programına katılmak için öğrencilerin öğrenmeyi hedefledikleri dilleri temel seviyede bilmeleri yeterlidir.

Tandem Programı çerçevesinde, partnerlerin haftada en az bir kere, öğrenmeyi hedefledikleri dilleri pratik etmek için buluşmaları öngörülmektedir.

Tandem Programına katılan öğrencilerin program sonunda kısa bir rapor hazırlamaları gerekmektedir.