2021 Proje Dönemi Erasmus Avrupa Öğrenim ve Staj Hareketliliği (KA103), Avrupa Staj Konsorsiyumu Staj Hareketliliği, Erasmus Dünya Öğrenim Hareketliliği (KA107) ve İKÜ World Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

BAŞVURU TARİHLERİ: 
Başlangıç: 09 Şubat 2021  –  Bitiş: 03 Mart 2021

SINAV TARİHLERİ: 
İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurunun kapanmasını takiben 08 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup sınav detayları başvurusunu tamamlayan öğrencilere e-mail olarak gönderilecektir.

-    İngilizce Yeterlilik Sınavı örneğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öğrenciler isterse geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden geriye doğru 2 yıl olmak üzere daha önce katıldıkları Erasmus+ programı için İKÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınav sonuçlarını saydırabilirler. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup  26 Şubat 2021, Cuma saat 15:00’a kadar Uluslararası İlişkiler Birimi’ne email olarak imzalanmış bir şekilde gönderilmelidir (erasmus@iku.edu.tr). Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz.

İKÜ Sınav Sonuç Dilekçesi  

Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan öğrencilerin sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. Bu işlem için aşağıda verilen dilekçe doldurulup 26 Şubat 2021, Cuma saat 15:00’a kadar Uluslararası İlişkiler Birimi’ne elden teslim edilmelidir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen belge dikkate alınmaz.

Kurum Dışı Sınav Sonucu Dilekçesi  

BAŞVURU ŞARTLARI:
1.    Erasmus Avrupa Öğrenim ve Staj Hareketliliği, Avrupa Staj Konsorsiyumu ve/veya İKÜ’ye Özel Değişim programlarına başvuracak Ön lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak, Erasmus Dünya Öğrenim Hareketliliği için 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak, 
2.    Erasmus Avrupa Öğrenim ve Staj Hareketliliği ile Avrupa Staj Konsorsiyumu programlarına başvuracak Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak, Erasmus Dünya Öğrenim Hareketliliği için 3.00/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak, İKÜ’ye Özel Değişim programlarına başvuracak Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak
3.    Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (1 dönem için 30 AKTS), , İKÜ’ye Özel Değişim programı için en az 20 AKTS Kredi yükü olması.
4.    Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumda olunmaması,
5.    Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

BAŞVURU PROSEDÜRÜ:
Erasmus Avrupa Öğrenim ve Staj Hareketliliği, Avrupa Staj Konsorsiyumu Hareketliliği, Erasmus Dünya ile İKÜ’ye Özel Değişim Programı Öğrenim Hareketliliği başvuruları https://exchangeprogram.iku.edu.tr üzerinden yapılacaktır.

Online Başvuru Formuna Dair Önemli Not (!)

  • Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan Üniversite tercihleri önem sırasına göre yapılmalıdır.
  • Öğrencilerin bölümlerinin anlaşmalı oldukları anlaşmalı kurumları incelemeleri, eğitim diline dikkat etmeleri, başvuracakları Üniversiteleri belirlerken web sitelerinden araştırma yapmaları ve son olarak Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile görüşmeleri tavsiye edilmektedir.
  • Online başvurunuzu tamamladıktan sonra partner üniversite seçimlerinizi değiştirmeniz mümkün değildir. Değişiklik talepleri mücbir sebepler dışında kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU: 

KRİTER AĞIRLIKLI PUAN
Erasmus Öğrenim Hareketliliği
B1 seviyesinde dil yeterliliği isteyen üniversitelere yerleşmek isteyen ya da staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı
60
(100 üzerinden)
Erasmus Öğrenim Hareketliliği
B2 seviyesinde dil yeterliliği isteyen üniversitelere yerleşmek isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı 
63
(100 üzerinden)
Erasmus Staj Hareketliliği
programından yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı
50
(100 üzerinden)
Avrupa Staj Konsorsiyumu
programından yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı
70
(100 üzerinden)
İKÜ’ye Özel Değişim Programı
programından yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari yabancı dil puanı
51
(100 üzerinden)
Akademik Başarı Düzeyi
(GNO)
%50
Yabancı Dil Puanı %50
Şehit ve Gazi Çocuklarına +15
(Puan)
Engelli öğrencilere (engelliğin belgelenmesi kaydıyla) +10
(Puan)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 
(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir)
+10
(Puan)
Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma
(Her bir hareketlilik için)
-10
(Puan)
Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10
(Puan)
Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-10
(Puan)
Her iki hareketlilik türüne (Öğrenim ve Staj) başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)
-10
(Puan)
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5
(Puan)
Online başvurusunu tamamlayıp yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına mazeretsiz girmeme
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5
(Puan)

Daha fazla bilgi almak için Birimimiz çevrimiçi webinarlarına katılabilirsiniz.  

  GÜN SAAT SANAL SINIF
Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programları 25.01.2021 13:30-15:00 http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/erasmus_tr/
Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programları (İngilizce) 26.01.2021 13:30-15:00 http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/erasmus_ing/
Erasmus Dünya (KA107) Öğrenim Hareketliliği Programı 27.01.2021 13:30-14:30 (Türkçe)
15:00-16:00 (İngilizce)
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/erasmusworld_ka107/
İKÜ’ye Özel Değişim Programı 28.01.2021 13:30-14:30 (Türkçe)
15:00-16:00 (İngilizce)
http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/ikuyeozeldegisimprogrami/
Tüm Değişim (Öğrenim ve Staj) Programlarının Genel Özet Tanıtımı     29.01.2021 13:30-15:00 http://ikusanalsinif.adobeconnect.com/tumdegisimprogramlari/